Skupno

Aktualno - arhiv

Aktualno - arhiv

V letošnjem letu se v Sloveniji nadaljuje trend rasti števila sklenjenih poslov in prometa z nepremičninami. Rekordno število kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta potrjuje, da se slovenski nepremičninski trg ponovno nahaja v fazi rasti.

Preberite več

Obvestilo za javnost
 
Odprava dostopnih težav do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA - Navodilo

Nameščanje korenskih potrdil izdajateljev SIGOV-CA in SIGEN-CA G2 v sistemsko shrambo Windows - Navodilo

Preberite več

Na slovenskem nepremičninskem trgu se je v letu 2016 nadaljevala rast prometa, ki se je začela z intenzivno oživitvijo trga leta 2014. Potem ko so cene stanovanjskih nepremičnin v letu 2015 dosegle dno, so se lani zvišale toliko, da lahko govorimo o obratu cen na slovenskem stanovanjskem trgu....

Preberite več

v kolikor se vam, pri dostopu do aplikacij, nameščenih na prostor3, v brskalniku pojavi opozorilo, da varnostnega potrdila tega spletnega mesta ni izdal zaupanja vreden urad za izdajo potrdil,
je potrebno v brskalnik vključiti korensko potrdilo izdajatelja SIGOV-CA. To potrdilo namreč ni že vnaprej...

Preberite več

Uporabnike obveščamo, da je bila v strukturi izdanih opisnih podatkov Zemljiškega katastra izvedena sprememba v datoteki VK1_N.DAT, in sicer: zadnje polje "tekst naslova v obliki:  naselje, naslov; poštna številka in naziv pošte" se je podaljšal iz dolžine 80 znakov na 188 znakov. Nova struktura je...

Preberite več

Dolenjski muzej Novo mesto vas v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim društvom, Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo in Geodetsko upravo Republike Slovenije vabi na odprtje razstave Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski.

 
 

Vabilo na odprtje...

Preberite več

Izdelani so bili trije novi listi vektorske in rastrske Državne topografske karte v merilu 1 : 50.000, in sicer: 11 - Kranjska Gora, 20 - Bovec in 21 - Triglav. Osveženi prenos podatkov je mogoč preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP), v okviru sklopa - 3. Državna topografska karta.

 

V...

Preberite več

Uporabnike obveščamo, da je v aplikaciji Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike (PREG) prenovljen grafični del pregledovalnika.

Preberite več