Skupno

Aktualno

Aktualno

Državna meja

Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17),  evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.


Potek državne meje Republike Slovenije in območje stika Republike Slovenije z odprtim morjem sta dosegljiva v aplikaciji za prevzem brezplačnih podatkov - eGP