Skupno

Aktualno

Aktualno

Na voljo je nova verzija aplikacije UDE (2.3)

Izvedeni so nekateri popravki in za KS je pri postopku: ''Vpis registrskih podatkov iz vprašalnika'' dodana neobvezna sestavina ''naslovna stran''.