Skupno

Aktualno

Aktualno

Pregledovalnik arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov

Na voljo je aplikacija eZKN za pregledovanje arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov, ki jih hranita Geodetska uprava RS in Arhiv RS.

Aplikacija je dostopna tukaj.