Brezplačni podatki

Brezplačni podatki

 • Domov
 •  / 
 • Brezplačni podatki

Brezplačni podatki

Geodetska uprava nudi širok nabor prosto dostopnih, brezplačnih geodetskih podatkov, ki so dostopni preko aplikacije e-Geodetski podatki - EGP. Uporabniki  morajo ob prvem dostopu izvesti postopek brezplačne registracije, na podlagi katere na svoj elektronski naslov prejmejo geslo, s katerim nato dostopajo v sistem brezplačnih podatkov.

VSTOP v aplikacijo e-Geodetski podatki - EGP

Preko omenjene aplikacije je omogočen prenos podatkov iz naslednjih geodetskih evidenc:

 • temeljnih topografskih načrtov meril 1 : 5.000 in 1 : 10.000,
 • državnega topografskega modela merila 1 : 5.000,
 • državnih topografskih kart meril 1 : 25.000 in 1 : 50.000,
 • državnih preglednih kart Slovenije meril 1 : 250.000, 1 : 500.000, 1 : 750.000 in 1 : 1.000.000,
 • digitalnih modelov višin DMV0050, DMV0125, DMV0250 in DMV1000,
 • osnovnega geodetskega sistema,
 • registra zemljepisnih imen merila 1 : 5.000, 1 : 25.000 in 1 : 250. 000,
 • evidence državne meje,
 • registra prostorskih enot,
 • katastrskih občin in območij enakih bonitet iz zemljiškega katastra,
 • zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • zbirke vrednotenja nepremičnin,
 • razdelitve kart na mreže listov in
 • geolokacijskih datotek ortofotov.

Ortofote, podatke o parcelah iz zemljiškega katastra, stavbah iz katastra stavb, nepremičninah iz registra nepremičnin in pravnih poslih iz evidence trga nepremičnin lahko še vedno pridobite na podlagi izpolnjenega obrazca za naročilo digitalnih geodetskih podatkov in so za komercialno uporabo plačljivi. Več o tem na zavihku Naročilo podatkov.