Dostop do podatkov

Dostop do podatkov

Dostop do podatkov

Na glavnem uradu in na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami lahko na podlagi obrazca za naročilo naročite naslednje geodetske podatke:

 • ortofote DOF050 in DOF025,
 • podatke zemljiškega katastra,
 • podatke katastra stavb,
 • podatke registra nepremičnin in
 • podatke evidence trga nepremičnin.

Vsi ostali podatki iz geodetskih evidenc so prosto dostopni na zavihku Brezplačni podatki.

V zadnje stanje geodetskih podatkov lahko vpogledate prek:

 • javnega vpogleda,
 • osebnega vpogleda ali
 • vpogleda za registrirane uporabnike.

Za dostop do podatkov so uporabnikom na voljo tudi spletne storitve.

 

Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) imajo status informacij javnega značaja in so na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5. (priznanje avtorstva). Celotna licenca je dosegljiva na spletnem naslovu http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/si/legalcode. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakomur, da podatke iz evidenc GURS, nekomercialno in komercialno, uporablja pod pogojem navedbe vira podatkov.

Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki objavi podatkov ali izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega »Geodetska uprava Republike Slovenije, vrsta podatka in čas, na katerega se podatki nanašajo oziroma datum stanja zbirke podatkov«.

GURS zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov in storitev:

•    ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev;
•    ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij;
•    ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

GURS ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni strukturo podatkov in storitev dostopa ter splošne pogoje za njihovo uporabo, glede katerih bodo uporabniki obveščeni preko spletne strani www.e-prostor.gov.si.

Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju je predmet arbitražnega postopka (v skladu z Arbitražnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške z dne 4. novembra 2009). Nič v katastrih in drugih evidencah, ki jih vodi GURS, ne pomeni prejudica meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Z uporabo podatkov ali storitev se uporabnik strinja z navedenimi pogoji uporabe. Pravica uporabe geodetskih podatkov nemudoma preneha, če uporabnik podatke obdeluje v nasprotju s splošnimi pogoji njihove uporabe.

Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov:

 • ortofotov DOF050 in DOF025,
 • podatkov zemljiškega katastra,
 • podatkov katastra stavb,
 • podatkov registra nepremičnin in
 • podatkov evidence trga nepremičnin

je potrebno izpolniti obrazec za naročilo in ga poslati na naslov, kjer želi uporabnik prevzeti podatke. Ti podatki so v primeru komercialne uporabe plačljivi. Cena podatkov je objavljena v zavihku Cenik.

Vsi ostali podatki iz geodetskih evidenc so prosto dostopni na osnovnem zavihku Brezplačni podatki

Reklamacija prevzetih digitalnih podatkov

Rok za reklamacijo prevzetih digitalnih podatkov je 8 dni od dneva prevzema.

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.) ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), Geodetska uprava Republike Slovenije za izdane podatke zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence trga nepremičnin in ortofotov za pridobitne namene zaračuna »CENO PONOVNE UPORABE GEODETSKIH PODATKOV ZA PRIDOBITNE NAMENE«.

Če nastanejo v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja materialni stroški (pri ponovni uporabi so to mejni stroški), jih Geodetska uprava Republike Slovenije zaračuna v skladu z enotnim stroškovnikom materialnih stroškov iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Če vas zanima cena in količina (obseg) podatkov za celotno območje Republike Slovenije, si poglejte datoteko Sumarni podatki o velikosti in ceni geodetskih podatkov.  

Geodetske podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, evidence trga nepremičnin in ortofote lahko uporabniki pridobijo:

 • na Glavnem uradu Geodetske uprave v Oddelku za izdajanje podatkov, 
 • na območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami.

Uradne ure in naslovi

Ostali podatki so dosegljivi na zavihku Brezplačni podatki.

OrtofotoSeznam vseh izdelanih listov DOF025 in leto snemanja (Vsi_datumi_DOF025_D96_dec_2016.txt)
Seznam vseh izdelanih listov DOF050 in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050_D96_dec_2016.txt)
Seznam vseh izdelanih infrardečih listov DOF050IR in datum snemanja  (Vsi_datumi_DOF050IR_D96_dec_2016.txt)
Grafični prikaz zadnjega stanja vseh ortofotov  (DOF_stanje_dec_2016.jpg)
Navodilo za uporabo geolokacijskih datotek za nov koordinatni sistem (DOF050_Navodilo_za_uporabo_novih_geolokacijskih_datotek.doc)
Zemljiški katasterStruktura datotek opisnih podatkov in šifranti zemljiškega katastra (Opis strukture podatkov v izmenjevalnih datotekah ZK_6_8.pdf)
Obvestilo o izkazovanju vrste rabe v zemljiškem katastru (Obvestilo_ZK_izkazovanje_vrste_rabe.txt)
Struktura grafičnih podatkov zemljiškega katastra (Opis strukture graficnih podatkov ZK.pdf)
Struktura izvoza podatkov o zemljiško katastrskih točkah (Opis_strukture_ZK_tock.pdf)
Kataster stavbFormat izmenjevalnih datotek katastra stavb (format10a_07122015.pdf)
Opis kakovosti podatkov KS (Kakovos31.doc)
Register nepremičninStruktura podatkov v ASCII formatu (REN_struktura_ASCII.pdf)
Evidenca trga nepremičninOpis strukture podatkov ETN (Opis strukture ETN.pdf)