Dostop do podatkov

ASCII

ASCII

Opis izmenjevalnih formatov podatkov in njihova uporaba

Vrsta podatkov in format

 

Opis

 

Program, ki zna uporabljati podatke
 

Pisni del - ASCII

Tekstovne datoteke opisnih podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in evidence trga nepremičnin.

 

Pregledovanje in urejanje  vsebine:

  • Wordpad, Notepad (MS Windows), Excel,...