Dostop do podatkov

Vektor - ASCII

Vektor - ASCII

Opis izmenjevalnih formatov podatkov in njihova uporaba

Vrsta podatkov in format

 

Opis

 

Program, ki zna uporabljati podatke
 

Vektor -
ASCII y, x, H

Izmenjevalna datoteka za tridimenzionalne podatke modela višin.

Podatke lahko pregledujemo in urejamo tudi s poljubnim urejevalnikom ASCII besedil.

 

Urejanje z geolokacijo:

  • ArcGIS (ESRI)

 

Pregledovanje in urejanje  vsebine:

  • Wordpad, Notepad (MS Windows)