Dostop do podatkov

VK ASCII

VK ASCII

Opis izmenjevalnih formatov podatkov in njihova uporaba

Vrsta podatkov in format

 

Opis

 

Program, ki zna uporabljati podatke
 

Pisni del - VK ASCII

ASCII tekstovne datoteke opisnih podatkov zemljiškega katastra.

 

Pregledovanje in urejanje  vsebine:

  • Wordpad, Notepad (MS Windows)