Dostop do podatkov

Spletne storitve

Spletne storitve

Uporabnikom omogočamo dostop do podatkov preko spletnih servisov, narejenih na osnovi standardov OGC konzorcija (Open Geospatila consortium) ter INSPIRE skladne spletne storitve na osnovi specifikacij INSPIRE.

Podprti so:

  • spletni servisi za kataloške storitve (CSW), ki vrača metapodatkovne informacije o podatkih in storitvah;
  • spletni kartografski servisi (WMS in WMTS), ki vrača kartografsko oblikovan prikaz podatkov na podlagi opredeljenih stilov. Strežnik WMS kartografski prikaz pripravlja dinamično, v realnem času na podlagi podanih parametrov in shranjenih stilov za prikaz vsebine. Strežnik  WMTS pa vrača že predhodno pripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili in v vnaprej določenem koordinatnem sistemu ter
  • objektni spletni strežnik (WFS) vrača vektorske in opisne podatke v realnem času glede na podane parametre.

Strežniki vračajo prostorske podatke v opredeljenem koordinatnem sistemu in projekciji. Za uporabo v GIS sistemih, smo pri European Petroleum Survey Group (EPSG) registrirali obstoječi koordinatni sistem D48/GK ter novi D96/TM koordinatni ravninski sistem pod naslednjimi EPSG kodami:

  • Obstoječi koordinatni sistem SI-D48/GK je registriran pod EPSG kodo 3912
  • Novi koordinatni sistem SI-D96/TM je registriran pod EPSG kodo 3794

EPSG kode uporablja večina GIS orodij, natančnost transformacij je omejena s splošnimi parametri in je primerna le za splošne GIS procese. Več o državnem koordinatnem sistemu si lahko preberete na portalu e-Prostor

Več o EPSG parametrih in transformaciji si lahko preberete tudi in v tem članku.

Informacije o OGC spletnih servisih so dostopne na spletu, nekaj povezav pa lahko najdete tudi tu:

Uporabnikom so na voljo določeni spletni servisi za katere se je potrebno predhodno registrirati. Spletni servisi so dostopni znotraj državnega omrežja in iz Interneta. Postopek za registracijo in pogoji uporabe spletnih servisov se razlikujejo glede na namen uporabe, dostop pa opredeljuje Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).
Identifikacija uporabnika je na osnovi digitalnega potrdila, pri čemer omogočamo uporabo vseh, s strani državne uprave, priznanih overoviteljev (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM). Priporočamo uporabo digitalnih potrdil za splošne nazive. Navodilo o načinu implementacije digitalnega potrdila lahko pridobite tu.

Spletni servisi, ki so na voljo registriranim uporabnikom:
V državnem omrežju:

Izven državnega omrežja:

INSPIRE spletni servisi

Preberite si več o postopku za registracijo in uporabo spletnih servisov za potrebe javne uprave ali o postopkih registracije in pogojih uporabe za namene ponovne uporabe informacij javnega značaja.

Neposrednim proračunskim uporabnikom so brezplačno na voljo vsi spletni servisi Geodetske uprave. Znotraj državnega omrežja (HKOM) so vsem uporabnikom prosto dostopni WMS in WMTS spletni servisi, za uporabo WFS servisov pa je potrebno izvesti predhodno registracijo in podpisati dogovor o souporabi servisov ter podatkov v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Stroške registracije opredeljuje 10. člen pravilnika, ki pravi, da je registracija za organe državne uprave in pravosodne organe brezplačna. Geodetska uprava pred pričetkom uporabe sklene z uporabnikom dogovor o souporabi storitev in podatkov. Osnutek dogovora si lahko ogledate tukaj.

Spletni servisi WFS omogočajo on-line poizvedovanje v zadnje vpisano stanje evidenc s katerimi upravlja Geodetska uprava in v določenih primerih tudi v prenos podatkov za širše območje ter prenos sprememb podatkov.

Dostop do osebnih podatkov (npr. lastniki, ki so fizične osebe) je možen le na podlagi zakonskih določil in na podlagi predhodnega mnenja informacijskega pooblaščenca.

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane na portalu e-prostor ali se obrnete na nas s svojimi poslovnimi zahtevami.

Zainteresirani subjekti lahko pridobijo dostop do spletnih servisov tudi za namene ponovne uporabe informacij javnega značaja. Predhodno je potrebno izvesti registracijo in podpisati pogodbo o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Spletni servisi WFS omogočajo on-line poizvedovanje v zadnje vpisano stanje evidenc s katerimi upravlja Geodetska uprava in v določenih primerih tudi v prenos podatkov za širše območje ter prenos sprememb podatkov.

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane na portalu e-prostor ali se obrnete na nas s svojimi poslovnimi zahtevami.

Postopek registracije:

  • pridobite spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izdaja SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM. Priporočamo uporabo digitalnih potrdil za splošne nazive;
  • izpolnite zahtevek za registracijo za dostop do podatkov Geodetske uprave preko spletnih servisov ter ga pošljite na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana oziroma skeniranega na elektronski naslov gurs@assist.si. Zahtevku obvezno priložite točen seznam spletnih servisov, do katerih želite dostop;
  • na podlagi zahtevka vam pošljemo račun za stroške registracije. Stroške registracije opredeljuje 10. člen pravilnika, ki pravi, da za registracijo plača uporabnik tarifo v višini 75 eurov in davek na dodano vrednost;
  • po plačilu računa, vam omogočimo testni dostop do podatkov preko spletnih servisov o čemer po elektronski pošti obvestimo kontaktno osebo;
  • sledi podpis pogodbe o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen. Osnutek pogodbe si lahko ogledate tukaj.

Zainteresiranim omogočamo, za namen razvoja e-storitve, tudi testiranje spletnih servisov za določeno razvojno obdobje. Več o tem si preberite tukaj.

 

CSW javni servis, primeri klica:


WFS javni servis, primeri klica:
Pri javnih servisih lahko uporabljamo standardne OGC parametre klica z upoštevanjem morebitnih omejitev posameznih upravljavcev vsebin oz. servisov.

 

WMS javni servis, primeri klica: