Dostop do podatkov

Osebni vpogled

Osebni vpogled

Osebni vpogled omogoča posamezniku brezplačen vpogled v grafične in opisne podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti in kot take vodene v geodetskih evidencah. S pomočjo osebnega vpogleda lahko vsakdo ob izkazu identitete z ustreznim digitalnim spletnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM) vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava. S tem lahko uporabnik preveri pravilnost vpisanih podatkov ter se ob morebiti ugotovljenih pomanjkljivostih obrne na eno izmed enot Geodetske uprave.

Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah