Zbirke prostorskih podatkov

Omrežje SIGNAL

Omrežje SIGNAL


SIGNAL (Slovenija-Geodezija-Navigacija-Lokacijaje državno omrežje stalnih GNSS-postaj. Tvori ga 16 postaj, enakomerno razporejenih po vsej državi. Omrežje SIGNAL je osnova državne geoinformacijske infrastrukture in predstavlja ogrodje novega slovenskega državnega koordinatnega sistema. Centralno umeščena ljubljanska postaja je vključena tudi v evropsko mrežo stalnih postaj EPN (angl. European Permanent Network), ki je fizična osnova evropskega terestričnega referenčnega sistema.

 

Omrežne storitve SIGNAL
  

1. Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

je uporaba podatkov in omrežne storitve preoblikovanja podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov. 

Omrežna storitev SIGNAL omogoča uporabniku omrežnih storitev in podatkov uporabo podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov - podatki omrežja SIGNAL, v izmenjevalnem formatu RINEX in/ali formatu RTCM.

Storitev se zaračuna na podlagi Stroškovnika za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-2/2007-1 z dne 8.12.2017 - velja od 9.1.2018 dalje.

 

2. Souporaba podatkov in storitev preoblikovnaja podatkov omrežja SIGNAL

je souporaba podatkov in storitev preoblikovanja podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov. 

Omrežna storitev SIGNAL omogoča uporabniku omrežnih storitev in podatkov souporabo podatkov državnega omrežja stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov - podatki omrežja SIGNAL, v izmenjevalnem formatu RTCM. 

Pristojbina za souporabo podatkov in storitev je določena v Stroškovniku za souporabo podatkov in storitev št. 35391-3/2017-1 z dne 8.12.2017 kot letni pavšal (naročnina) - velja od 9.1.2018 dalje.

 

Služba za GNSS

Za potrebe rednega vzdrževanja, nadgradnje in razvoja omrežja in storitev je Geodetska uprava vzpostavila službo za GNSS, ki jo izvaja Geodetski inštitut Slovenije.

Dodatne informacije o omrežju SIGNAL, registraciji,... so na razpolago na straneh omrežja SIGNAL www.gu-signal.si. Za morebitne dodatne informacije se obrnete na Službo za GNSS na elektronski naslov gps@gis.si.