Zbirke prostorskih podatkov

Seznami vseh točk

Seznami vseh točk

Celoten seznam vseh točk zajema točke državne kombinirane mreže 0. reda, temeljne državne horizontalne geodetske točke, temeljne državne gravimetrične točke, GNSS postaje državnega omrežja za globalno določanje položaja, vozlišča nivelmanskih vlakov in ostale državne geodetske točke.