Republika Slovenija

Občine

Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost in obsega eno ali več naselij.

Območje in ime občine določi državni zbor z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.

 

Na območju Republike Slovenije je 212 občin. 
 
Grafični podatki so na voljo v shape formatu (SHP).
Atributni podatki so na voljo v ASCII formatu (TXT).
Stanje podatkov: December 2015
Opis atributnih podatkov:

OB_MID- Identifikator občine N 8.0
OB_ID - Šifra občine N 3.0
OB_IME - Ime občine C 30
OB_UIME - Ime občine uradno C 50
OB_DJ - Prazno polje C 50
OB_TIP - Tip občine C 1
D_OD - Datum veljavnosti D 19
POVRSINA- Površina občine  N 10.4
Y_C- Y koordinata centroida občine N 6.0
X_C- X koordinata centroida občine N 6.0

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj na vrh