Informacije

Vsa pogosta vprašanja

Vsa pogosta vprašanja

Kje lahko dobim seznam novih občin?

Pod zavihkom Brezplačni podatki boste našli povezavo na aplikacijo e-geodetski podatki (e-GP), s pomočjo katere si lahko na svoj računalnik prenesete prosto dostopne geodetske podatke, med katerimi so tudi podatki o občinah. Dostop do aplikacije je pogojen z enostavno registracijo uporabnikov.

Ko se mi odpre okno, kjer bi moral izbrati certifikat, je le-to prazno. Kaj naj naredim?

V kolikor ste menjali ali nadgrajevali računalnik, morate digitalno spletno potrdilo iz starega računalnika prenesti na novega. To storite tako, da na starem računalniku v brskalniku, katerega ste uporabljali, izvozite certifikat v datoteko in jo nato prenesete na nov računalnik, kjer potrdilo uvozite iz te datoteke. Za vse ostale informacije glede uvažanja/izvažanja spletnih digitalnih potrdil se obrnite na agencijo, katera vam je to potrdilo izdala (Sigen-CA, Sigov-CA, NLB, Posta-CA, Halcom).

Kako lahko naročim geodetske podatke?

Podrobnejše informacije o načinu naročanja si lahko ogledate na strani Naročilo podatkov.

Ne morem se prijaviti v sistem. Uporabniško ime ni izpisano. Spletno digitalno potrdilo je nameščeno.

S podobnim problemom nas je poklicalo že kar nekaj uporabnikov, predvsem notarjev. Pri vseh je šlo za isti vzrok. Stara digitalna spletna potrdila so jim potekla in dobili so nova, katera pa imajo drugačne serijske številke digitalnih spletnih potrdil. Ker pa naš sistem preverja pravilnost serijske številke s tisto, zapisano v svoji bazi uporabnikov za posameznega uporabnika, javi napako in prijave ne dovoli.

Kje lahko dobim mapno kopijo?

Potrdilo, ki ga potrebujete, se imenuje načrt parcele, pridobite ga lahko, tako kot ostala potrdila iz geodetskih evidenc, na ustrezni lokaciji Geodetske uprave ali na katerikoli upravni enoti.

Če imam težave, kdo mi lahko pomaga?

Pomoč in informacije so dostopni tukaj.

Prvič se prijavim v PREG in program od mene zahteva spremembo gesla

Geslo je potrebno zamenjati zaradi varnostnih razlogov. S tem onemogočite, da bi se druge osebe nepooblaščeno prijavljale v vpogledovalnik z vašim uporabniškim imenom in geslom. Za novo geslo uporabite kombinacijo črk in številk, vendar ne uporabite znakov s strešicami.

V javnem vpogledu v podatke o nepremičninah mi javi napako: "Formo ste poklicali z napačnimi parametri". Kaj naj naredim?

Problem je v tem, da uporabnik v tem primeru za dostop v aplikacijo uporablja kako bližnjico neposredno v vpogledovalnik. Uporabnik mora v aplikacijo vedno iti preko vstopne strani www.e-prostor.gov.si, saj v nasprotnem primeru pride do tovrstne napake. Za vstop uporabljajte začetno stran in sistem bi moral delovati brezhibno.

GJI - Kako lahko pregledujem shp podatke za potrebe GJI?

Lahko jih pregledujete s pomočjo prosto dostopnih pregledovalnikov. Podajamo povezavo do programskega orodja TATUKGIS, ki ga lahko brezplačno pridobite na naslednjem naslovu:

shop.tatukgis.com/downloads/DownloadList.aspx.

Sem študent, ali moram podatke za potrebe seminarske naloge plačati?

Za izvedbo nalog izobraževalnega procesa so podatki brezplačni. Za podatke, ki niso prosto dostopni preko zavihka Brezplačni podatki, je potrebno izpolniti obrazec za naročilo digitalnih podatkov, ki ga mora potrditi izobraževalna ustanova.

Ali je vpogled v podatke brezplačen?

Vsi načini dostopa do podatkov so brezplačni (javni vpogled, osebni vpogled, vpogled za registrirane uporabnike), za nekatere pa potrebujete digitalno spletno potrdilo.

Preprečevanje pojavnih oken

Zaradi možnih težav z spletnimi potrdili je pomembno, da izključite funkcijo preprečevanja pojavnih oken (Angleško_ Pop-up Blocker), ki jo imajo vgrajeno vsi sodobni brskalniki. Podobno funkcijo imajo vgrajeno tudi dodatki k brskalnikom, kot so 'Google Toolbar' ali pa 'Yahoo Toolbar'. Funkcija se v večini primerov izključi v nastavitvah programa. V kolikor funkcije ne morete izklopiti, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom ali pa pokličite osebo, ki skrbi za vaše računalnike.

Kdo lahko dostopa do javnega vpogleda?

Do javnega vpogleda lahko dostopa vsak, ki ima omogočen dostop do interneta. Spletna aplikacija deluje z naslednjimi brskalniki: Internet Explorer 7.0+, Mozilla 3.0+ in Crome 2.0+.

Za iskanje je potrebno poznati osnovni identifikator nepremičnine (katastrska občina, številka parcele, stavbe, dela stavbe, stanovanja ali naslov).

Kaj nam aplikacija omogoča?

Aplikacija vam ponuja naslednje storitve:

 • izdelavo osnovnih datotek v XML formatu za sporočanje podatkov Geodetski upravi RS,
 • prevzem uveljavljenih elaboratov,
 • prevzem zadnjega stanja podatkov enega lastnika ali upravljavca.

Kako lahko za nek del mesta ugotovim, v katero katastrsko občino spada?

V pregledovalniku kart poiščite lokacijo, ki vas zanima (vnesite naslov, lahko samo ulico) in ob prikazu naslova na ortofotu uporabite gumb "i" v desnem meniju. Ob kliku na želeno lokacijo se vam v spodnjem oknu pokažejo podatki o občini, katastrski občini ter drugi uporabni podatki.

Kakšen je spletni naslov portala Prostor za vpogled v geodetske podatke?

Namestitev popravkov za brskalnik

V izogib večini težav pri uporabi vpogledovalnika vam svetujemo, da nadgradite svoj brskalnik ter dodatek Java v najnovejšo verzijo. Dodatek Java je dosegljiv na spletnem naslovu www.java.com. Vpogledovalnik PREG preskušeno deluje na brskalnikih Internet Explorer in Mozilla Firefox.

Kateri podatki so dostopni preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah?

Preko javnega vpogleda lahko vpogledate v podatke, ki jih Geodetska uprava Republike Slovenije vodi v:

 • zemljiškem katastru,
 • katastru stavb,
 • registru nepremičnin,
 • registru prostorskih enot in
 • zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.

V vpogledu v podatke evidence trga nepremičnin pa lahko vidite sklenjene kupoprodajne pravne posle z nepremičninami.

Kako dobim uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov?

Uporabniško ime in geslo vam, na podlagi zahtevka, določi Geodetska uprava Republike Slovenije, potem ko ugotovi, da izpolnjujete vse potrebne pogoje za dostop do podatkov. O podatkih za uspešno prijavo v vpogledovalnik vas obvestimo po elektronski pošti.

Začetno geslo je enako njegovemu uporabniškemu imenu. Uporabnik ga v polje za geslo vpiše z malimi tiskanimi črkami. Ob prvi prijavi naj geslo zamenja.

Rad bi preveril, ali so določeni podatki primerni za moj namen uporabe?

Na portalu Prostor se nahajajo vzorci tistih podatkov, ki jih lahko naročite preko obrazca za naročilo digitalnih podatkov. Datoteke si prenesite na svoj računalnik in si z uporabo ustreznega (grafičnega) orodja oglejte podatke. Ostale podatke si lahko v celoti brezplačno prenesete s pomočjo aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP), ki je dostopna na Portalu Prostor.

Kje se nahajajo informacije o poročanju v ETN?

Pojasnila o evidenci nepremičnin (ETN) in poročanju v ETN najdete tukaj.

Kakšen način vpogleda v podatke je možen?

Geodetska uprava omogoča naslednje načine vpogleda v geodetske podatke:

 • javni vpogled v podatke o nepremičninah,
 • vpogled v podatke o nepremičninah v lasti posamezne osebe (osebni vpogled),
 • vpogled v podatke za registrirane uporabnike,
 • javni vpogled v evidenco trga nepremičnin.

Grafično okno aplikacije PREG se ne pojavi

Preverite, ali imate nameščen dodatek Java. Ali je program nameščen, se vidi v nadzorni plošči vašega sistema. Grafično okno lahko zaženete tudi sami s klikom na ikono 'Grafika' v atributnem oknu aplikacije.

Težava se pojavi tudi v primeru, da ste se v aplikacijo prijavili z geslom, ki je enako uporabniškem imenu in še niste spremenili gesla.

Ali je možno videti sliko parcel v javnem vpogledu?

Da, pri podatkih o parceli kliknite na ikono grafični prikaz, s katero prikličete prikaz parcele.

Kaj mi omogoča osebni vpogled?

Preko osebnega vpogleda lahko vidite vse nepremičnine, ki so v vaši osebni lasti. V osebnem vpogledu ne vidite lastnine drugih oseb, samo lastne nepremičnine.

Kako postanem registriran uporabnik aplikacije GJI?

Postopek za registracijo je sledeč:

 • pridobite spletno digitalno potrdilo,
 • pošljete nam zahtevek za pridobitev uporabniškega imena in gesla, na podlagi katerega vam določimo pravice za dostop do aplikacije.

Dostop za registrirane uporabnike je namenjen lastnikom in upravljalcem gospodarske javne infrastrukture, npr: občinam, javnim podjetjem, telekomunikacijskim podjetjem, ipd.

Lokalna skupnost potrebuje podatke za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, ali mora za podatke plačati?

Za izvajanje javnih nalog so geodetski podatki brezplačni.

Ali je po padcu Davka na nepremičnine še potrebno poročati o najemnih poslih v Evidenco trga nepremičnin?

DA. Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, členi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določajo o obveznost poročanja v ETN so ostali v veljavi.

Kaj morajo v ETN poročati fizične osebe?

Lastniki nepremičnin, ki so  fizične osebe, morajo poročati o oddaji svojih nepremičnin (stavb in delov stavb, ne pa tudi zemljišč) v plačljivi najem na podlagi sklenjene najemne pogodbe. Prav tako morajo poročati o sklenitvi dodatka k najemni pogodbi, kadar gre za spremembo najemnine ali trajanja najema, in o predčasni prekinitvi najemne pogodbe.

Katere vrste podatkov so dostopne preko spleta?

Preko spletnih vpogledovalnikov so dostopne naslednje vrste podatkov:

 • zemljiški kataster (površina, raba, lastništvo, …), 
 • kataster stavb (površina, višina, namembnost, …), 
 • register prostorskih enot (upravna enota, občina, naselje, ulica, pošta, naslov, …), 
 • geodetske točke (koordinate, oznaka, red, topografija, …), 
 • podatki o evidenci trga nepremičnin (cena, površina, datum, …), 
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ceste, komunalni vodi,...).

Omenjeni podatki so dostopni v opisni in grafični obliki.

Ob zagonu grafičnega okna se pojavi slika Slovenije in ne željen grafični prikaz

Slika se pojavi samo ob prijavi, ko boste naredili prvo poizvedbo, se vam bo prikazala slika, ki jo želite. V primeru, da sami ugasnete okno, se vam bo ob naslednji poizvedbi ponovno prikazala karta Slovenije. 

Nasvet: med delom ne ugašajte grafičnega okna, okno se izključi samodejno ob odjavi iz vpogledovalnika.

Ali lahko v javnem vpogledu pridobim potrdilo Prikaz parcele (mapno kopijo)?

Ne, za Prikaz parcele v obliki potrdila se morate oglasiti na najbližji Območni geodetski upravi ali geodetski pisarni oz. Upravni enoti. Lahko pa preko javnega vpogleda prikličete grafični prikaz, na katerem je na podlagi ortofoto načrta prikazana parcela.

Ali je osebni vpogled plačljiv?

Ne, osebni vpogled je brezplačna storitev.

Kje lahko dobim obrazce za registracijo?

Obrazec za registracijo se nahaja tukaj.

Smo delniška družba, podatke bomo uporabili za interne namene, ali jih moramo plačati?

Delniška družba je gospodarska družba, katere cilj je pridobivanje dobička, zato vsako njeno ravnanje smatramo kot aktivnost za pridobivanje dobička. Naročilo gospodarskih družb obravnavamo kot naročilo podatkov za pridobitne namene, v skladu s četrtim odstavkom 34.a člena ZDIJZ, zato morate za podatke, ki se naročajo preko obrazca za naročilo digitalnih podatkov, poleg morebitnih materialnih stroškov plačati tudi ceno geodetskih podatkov za ponovno uporabo v pridobitne namene. Brezplačne podatke, ki so dosegljivi na portalu Prostor, lahko uporabljate neomejeno, ob upoštevanju Splošnih pogojev uporabe geodetskih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije.

Ali so podatki, dostopni preko vpogledovalnika, uradni?

Podatki, ki so dostopni preko spleta, so zadnji uradni podatki o nepremičninah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS. Vse spremembe na nepremičninah, ki se dogodijo zaradi uradnih postopkov (parcelacije, menjave, ipd.), so vidne v vpogledovalniku po uradnem zaključku postopkov. Podatki o lastništvu se prevzemajo s strani vrhovnega sodišča (zemljiške knjige), kar pomeni, da se lahko pojavi večji časovni zamik med končanjem uradnega postopka in objavo spremenjenega podatka v vpogledovalniku.

Časovni zamik prevzema podatkov iz zemljiške knjige je odvisen od posamezne enote zemljiške knjige in lahko znaša do več mesecev.

Ali se lahko pri izdelavi potrdila (načrt parcele) iz aplikacije PREG za Upravne enote spreminja merilo, ali je to fiksno določeno?

Merilo določi sistem sam na sledeč način:

 • največje merilo, kjer je vidna celotna izbrana parcela,
 • merilo je zaokroženo na 250 in je lahko 1 : 250, 1 : 500, 1 : 750 ali 1 : 1.000.

Spletna stran http://www.e-prostor.gov.si se ne pojavi

V primeru težav s spletno stranjo je vzrokov lahko več:

 • Ali imate vklopljeno funkcijo preprečevanja pojavnih oken?
 • Ali ste nam sporočili serijsko številko spletnega potrdila (velja za registrirane uporabnike izven omrežja HKOM)? Preverite, ali vam pravilno deluje povezava do interneta. Če je s povezavo vse v redu, nam na e-naslov pošljite sporočilo o napaki. Zaželeno je, da sporočilu dodate tudi ekransko sliko napake. Kontaktni podatki so na voljo tukaj.

Ali lahko vidim sliko svoje hiše v javnem vpogledu?

Da, vašo hišo najdete preko naslova ali katastrske občine in številke stavbe in preko nje odprete grafični prikaz, na katerem lahko vidite vašo hišo.

Kaj potrebujem za dostop do osebnega vpogleda?

Za dostop do osebnega vpogleda potrebujete spletno digitalno potrdilo, lahko je to potrdilo overiteljev SIGEN-CA ali SIGOV-CA.

Kakšno digitalno potrdilo potrebujem?

Digitalno potrdilo je elektronska osebna izkaznica s pomočjo katere se identificirate v spletu. Po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je elektronski podpis, ki ga naredite s svojim spletnim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu.

Spletna potrdila se uporabljajo pri identificiranju uporabnika na spletu, npr. pri uporabi storitev e-uprave (oddaja dohodnine, pridobitev podatkov iz matične knjige, …).

Če ste oseba iz državne ali javne uprave, potem pridobite potrdilo od overitelja SIGOV-CA. V primeru možnosti dostopa do omrežja HKOM (državno komunikacijsko omrežje) vam ni potrebno pridobivati spletnega potrdila.

Če ste pravna ali fizična oseba, pridobite potrdilo od overitelja SIGEN-CA (za potrebe dostopa do geodetskih podatkov je potrebno pridobiti spletno potrdilo za zaposlene pri poslovnih subjektih). 

Poleg navedenih, delujejo za poslovne subjekte tudi potrdila, ki jih izdajajo Nova Ljubljanska banka d.d, Pošta Slovenije d.o.o. in Halcom d.d..

Povezave do vseh ponudnikov so dostopne tukaj.

Čas pridobivanja potrdila je odvisen od trenutne zasedenosti certifikatskega ponudnika, vendar po naših izkušnjah ne presega 10 delovnih dni.

Strošek pridobitve potrdila je odvisen od posameznega ponudnika, zato se za ta podatek obrnite na spletno stran ponudnika.

Kaj nam aplikacija omogoča?

Aplikacija vam ponuja naslednje storitve:

 • prevzem podatkov GJI v GML ali SHP obliki, na dva načina:
  • prevzem po vrsti infrastrukture in
  • prevzem vseh podatkov za določeno občino.

Kaj moram upoštevati ob javni objavi podatkov?

Ob vsaki javni objavi morate zagotoviti navedbo vira podatkov, kot je to določeno v Splošnih pogojih uporabe geodetskih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije.

Kje se dobi obrazec za poročanje fizičnih oseb o najemnih poslih?

Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu za fizične osebe je dosegljiv tukaj.

Dobi se ga tudi na vseh izpostavah GURS v Sloveniji.

Kje lahko preberem 13-mestno serijsko številko mojega certifikata? (FireFox 3.0)

V Firefoxu greste na Tools (Orodja) -> Options (Možnosti). V oknu, ki se odpre, nato kliknete na gumb Advanced, ter greste na zavihek Encryption. Tam kliknete na gumb View Certificates. Nato dvakrat kliknete na certifikat in odpre se novo okno. Nato greste na zavihek Details (Podrobnosti) ter nato kliknete na polje Subject (Subjekt). Serijska številka se izpiše v spodnjem oknu, je 13-mestna koda iz samih številk, v primeru Sigen-CA se po vsej verjetnosti začne z 246....

Kako dobim uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov?

Uporabniško ime in geslo vam, na podlagi zahtevka, določi Geodetska uprava Republike Slovenije, potem ko ugotovi, da izpolnjujete vse potrebne pogoje za dostop do podatkov. O podatkih za uspešno prijavo v aplikacijo GJI vas obvestimo po elektronski pošti.

Do kdaj je treba poročati v ETN o sklenjenih najemnih poslih?

O najemnih poslih je potrebno poročati do 15. v mesecu za posle, sklenjene v preteklem mesecu.

Ali je možno sloj zemljiškega katastra izvoziti v drug program, oziroma kje dobim podatke, katere bi lahko uvozil npr. v AutoCAD in podobne programe?

Iz aplikacije PREG to ni možno, saj sistem tega ne predvideva.

Predlagamo vam, da se obrnete na Geodetsko upravo Republike Slovenije na Zemljemerski ulici 12 v Ljubljani, kjer lahko pridobite podatke.

Več o načinu naročanja si preberite pod poglavjem Dostop do podatkov -> Naročanje podatkov.

Kako postanem registriran uporabnik aplikacije GJI?

Postopek za registracijo je sledeč:

 • pridobite spletno digitalno potrdilo,
 • pošljete nam zahtevek za pridobitev uporabniškega imena in gesla, na podlagi katerega vam določimo pravice za dostop do aplikacije.

Dostop za registrirane uporabnike je namenjen lastnikom in upravljalcem gospodarske javne infrastrukture, npr: občinam, javnim podjetjem, telekomunikacijskim podjetjem, ipd.

Kaj morajo v ETN poročati poslovni subjekti?

Poslovni subjekti, ki so lastniki nepremičnin in jih oddajajo v poslovni ali finančni najem morajo o teh pogodbah poročati v ETN. Prav tako morajo poročati v kolikor prodajo lastno nepremičnino in je bil pri prodajnem poslu obračunan DDV.

Ali se da v PREG-u dobiti množičen izpis za več parcel naenkrat?

Ne. Najhitreje je, da uporabite grafiko in poizvedujete po sloju zemljiškega katastra, ter poizvedujete po sloju Parcelni deli tako, da klikate na parcele v grafiki. Odpre se vam okno, kjer vam izpiše podatke o parceli, katere si nato shranite/kopirate/izpišete. Ni pa možno dobiti izpisa za več parcel naenkrat v tabelarični obliki.

Kje lahko dobim obrazce za registracijo?

Obrazec za registracijo se nahaja tukaj.

Kdo mora poročati v ETN o prodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil plačan davek na promet nepremičnin (DPN)?

O sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN), poroča v ETN Finančna uprava RS (FURS) na podlagi prejetih napovedi za odmero DPN.

Osebni podatki, kaj je to, kakšne so omejitve pri uporabi?

Osebni podatki se nahajajo v zemljiškem katastru in katastru stavb. Gre za podatke o lastništvu zemljišč in objektov. Ker je po Zakonu o varovanju osebnih podatkov vsako pridobivanje takšnih podatkov nadzorovano, morate obvezno izkazati zakonsko pravico za iskanje po osebnih podatkih. Primer: če imate zakonsko pravico za iskanje po osebnih podatkih, potem lahko v vpogledovalniku PREG pridobite lastninski list osebe, ali pa posestni list. V primeru, da te pravice nimate, še vedno lahko pridobite podatke o lastništvu posameznega zemljišča, ne morete pa do podatkov o vseh zemljiščih ene osebe. Zakonska pravica vpogleda v osebne podatke je v večini primerov navedena v zakonih, ki so podlaga za izvajanje določene dejavnosti (za geodete: ZEN).

Kaj morajo v ETN poročati občine in stanovanjski skladi?

Občine in stanovanjski skladi, ki so lastniki nepremičnin poročajo o:

 • najemnih pogodbah za stanovanjske in poslovne nepremičnine,
 • kupoprodajnih poslih, za katere je bil odveden DDV (novogradnje, prodaje komunalno opremljenih zemljišč).

Rad bi spremenil vrsto vpogleda v podatke za svoje sodelavce. Kako to naredim?

Postopek za spremembo vpogleda je podoben kot pri prvi registraciji:

 • pošljete Zahtevek za pridobitev uporabniškega imena in gesla za vpogled v podatke o nepremičninah in označite vse vrste podatkov do katerih želite dostop,
 • o uveljavljeni spremembi vpogleda obvestimo kontaktno osebo organizacije.

Zahtevek je na voljo tukaj.

Kaj morajo v ETN poročati lizing hiše?

Lizing hiše poročajo:

 • sklenitvi pogodb o finančnem najemu nepremičnin za katere je zaračunan DDV,
 • sklenitvi pogodb o najemu stavb in delov stavb (operativni ali poslovni lizing),
 • sklenitvi dodatka (aneksa) k pogodbi o finančnem lizingu za stavbe ali dele stavb (sprememba najemnine, čas najema ali datum prenehanja najema, ne glede na to ali je bil v osnovni pogodbi za nepremičnino obračunan DDV ali DPN oz. ali je o osnovnem poslu poročal sam (DDV) ali DURS (DPN)).

Kako postanem registriran uporabnik aplikacije PREG?

Podrobne informacije o postopku registracije uporabnikov so na voljo tukaj.

Kdo je dolžan poročati v ETN o podnajemnih pogodbah?

Lastnik nepremičnine (najemodajalec)  za najemno pogodbo, glede podnajemne pogodbe  pa naj se lastnik nepremičnine (najemodajalec) in najemnik dogovorita. Če se ne moreta dogovoriti, mora tudi o podnajemni pogodbi poročati lastnik.

Kje pridobim primeren računalniški program z licenco?

Edini program, ki vam omogoča vpogled v podatke je vpogledovalnik PREG. Vpogledovalnik deluje kot spletna aplikacija in ga ni potrebno posebej nameščati. Dosegljiv je na spletni strani prostor.gov.si/preg/index.htm.

Osnovne zahteve za delovanje so naslednje:

 • MS Windows 98 ali novejši,
 • Brskalnik MS Internet Explorer 5.5 (ali novejši), Mozilla Firefox 1.0 (ali novejši),
 • Java navidezni stroj za prikaz grafike, www.java.com.

Prav tako kot uporaba podatkov, je tudi uporaba programa PREG brezplačna.

Kako naj poročajo zavezanci, ki nimajo digitalnega potrdila?

Fizičnim osebam je omogočeno tudi poročanje preko papirnatega obrazca, ki je dosegljiv tukaj.

Tako pravne kot fizične osebe brez digitalnega potrdila lahko za poročanje v njihovem imenu pooblastijo drugo pravno ali fizično osebo, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN. 

Obrazci za pooblaščanje so dosegljivi tukaj.

Kje lahko dobim obrazec za registracijo?

Vsi obrazci se nahajajo tukaj.

Kateri tip uporabnika naj izberem pri registraciji za uporabo aplikacije ETN?

Kot Fizična oseba se registrirajte, če boste v aplikaciji nastopali v svojem imenu.

V aplikaciji boste lahko:

 • poročali v svojem imenu,
 • elektronsko pooblaščali druge registrirane uporabnike za poročanje v vašem imenu,
 • poročali v imenu drugih zavezancev za poročanje, ki vas bodo za to pooblastili.

Kot Predstavnik pravne osebe za ETN se registrirajte, če boste v aplikaciji nastopali v imenu pravne osebe (ste zakoniti zastopnik pravne osebe zasebnega ali javnega prava), kot samostojni podjetnik, ali tisti, ki bo s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika pooblaščen za predstavnika pravne osebe za ETN.

V aplikaciji boste lahko:

 • poročali v imenu pravne osebe, katere predstavnik boste,
 • elektronsko pooblaščali druge registrirane uporabnike za poročanje v imenu pravne osebe, katere predstavnik boste,
 • poročali v imenu drugih zavezancev za poročanje, ki bodo za to pooblastili pravno osebo, katere predstavnik boste,
 • nastopali v svojem imenu kot fizična oseba.

Kako dobim uporabniško ime in geslo za dostop do podatkov?

Uporabniško ime in geslo vam, na podlagi zahtevka, določi Geodetska uprava Republike Slovenije, potem ko ugotovi, da izpolnjujete vse potrebne pogoje za dostop do podatkov. O podatkih za uspešno prijavo v vpogledovalnik vas obvestimo po elektronski pošti.

Začetno geslo je enako njegovemu uporabniškemu imenu. Uporabnik ga v polje za geslo vpiše z malimi tiskanimi črkami. Ob prvi prijavi naj geslo zamenja.

Z aplikacijo imam težave. Kdo mi bo pomagal?

Kontaktni podatki za pomoč in informacije so dostopni tukaj. Kontaktni podatki uporabniške pomoči so vidni tudi na vsaki strani aplikacije ETN, na levem spodnjem robu ekrana.

Kakšno digitalno potrdilo potrebujem?

Digitalno potrdilo je elektronska osebna izkaznica s pomočjo katere se identificirate v spletu. Po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je elektronski podpis, ki ga naredite s svojim spletnim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu.

Spletna potrdila se uporabljajo pri identificiranju uporabnika na spletu, npr. pri uporabi storitev e-uprave (oddaja dohodnine, pridobitev podatkov iz matične knjige, …).

Če ste oseba iz državne ali javne uprave, potem pridobite potrdilo od overitelja SIGOV-CA. V primeru možnosti dostopa do omrežja HKOM (državno komunikacijsko omrežje) vam ni potrebno pridobivati spletnega potrdila.

Če ste pravna ali fizična oseba, pridobite potrdilo od overitelja SIGEN-CA (za potrebe dostopa do geodetskih podatkov je potrebno pridobiti spletno potrdilo za zaposlene pri poslovnih subjektih). 

Poleg navedenih, delujejo za poslovne subjekte tudi potrdila, ki jih izdajajo Nova Ljubljanska banka d.d, Pošta Slovenije d.o.o. in Halcom d.d..

Povezave do vseh ponudnikov so dostopne tukaj.

Čas pridobivanja potrdila je odvisen od trenutne zasedenosti certifikatskega ponudnika, vendar po naših izkušnjah ne presega 10 delovnih dni.

Strošek pridobitve potrdila je odvisen od posameznega ponudnika, zato se za ta podatek obrnite na spletno stran ponudnika.

Ali lahko kot pravna oseba poročamo o najemnem poslu na papirnatem obrazcu?

Ne, pravne osebe morajo poročati preko spletne aplikacije ETN.

Ali lahko pravna oseba pooblasti več zaposlenih za poročanje v ETN?

Da, registrira se lahko poljubno število zaposlenih za isto pravno osebo.

Kot pravna oseba želimo poročati v ETN za druge pravne osebe. Ali je to možno in kakšno pooblastilo je za to potrebno?

Kot pravna oseba lahko poročate za druge pravne osebe. Pogoj je, da se v ETN najprej registrira vaš zakoniti zastopnik ali nekdo drug, ki bo v aplikaciji ETN nastopal kot predstavnik pravne osebe za ETN.  Druga pravna oseba vas lahko pooblasti za poročanje na dva načina:

 • digitalno (če je registriran v aplikaciji),
 • s civilno-pravnim pooblastilom (če nima digitalnega potrdila), ki ga dobite tukaj.

Kako naj vem, ali sem podatke pravilno vnesel v aplikacijo?

Vsaka maska pri vnosu najemnega ali kupoprodajnega posla ima na dnu ekrana tri gumbe: Shrani posel, Preveri posel, Uveljavi posel. S kliko na gumb 'Preveri posel' bo aplikacija opravila logične kontrole. V primeru napak bo aplikacija javila, v katerem zavihku so napake in kakšne. Če program zapiše: 'Preverba podatkov posla je uspešno opravljena. Ni najdenih napak' je z vnosom vse v redu in lahko posel 'Uveljavite'. S tem ste vnos zaključili in posel je v Pregledu poslov dobil zeleno piko.

Pravni posel sem vnesel in ga uveljavil, naknadno pa ugotovil napako. Aplikacija mi popravkov ne dovoli. Kaj sedaj?

Posel lahko popravljate le, če ste ga predhodno 'Shranili'. V kolikor pa ste uporabili gumb 'Uveljavi posel', se je zaklenil in ga ne morete več spreminjati. Potrebno je pisati administratorju na spletni naslov gurs@assist.si, s podatkom o ID posla in prošnjo, da se omenjeni posel odklene za popravljanje.

V aplikacijo smo vnesli pravilno MŠ pogodbenih strank vendar aplikacija javlja, da MŠ ne ustreza. Kaj storiti?

V aplikacijo vnesete sedem mestno MŠ brez dodatnih ničel. Če ste vnesli deset mestno številko s tremi ničlami na koncu, aplikacija javi napako. Brišite tri ničle in ponovno kliknite gumb 'Uveljavi posel'.

Sklenili smo aneks k najemnemu poslu. Ali je potrebno posel še enkrat vnesti z novimi podatki?

Ne, posla ni potrebno vnesti še enkrat. V 'Pregledu poslov' imate v vrstici, kjer je zabeležen omenjeni posel, tudi ikono 'Aneks k pogodbi'. S klikom na ikono se vam odpre okence, kjer vnesete datum sklenitve aneksa, čas najema, datum začetka najema po aneksu, datum prenehanja najema in pogodbeno najemnino. Spremenite vse ali samo tiste elemente, ki so se spremenili.

V kolikor poleg posla nimate te ikone ima pa posel v rubriki Status posla rdečo piko, pomeni, da posla še niste 'Uveljavili', ampak ste ga samo 'Shranili' in je zato vnos posla nedokončan. Najprej je potrebno posel 'Uveljaviti'. Kliknete na ikono svinčnik - Uredi posel, da se posel odpre. Na dnu ekrana imate gumb 'Preveri posel'. Program bo opravil vse logične kontrole. Če vam javi: 'Preverba podatkov posla je uspešno opravljena. Ni najdenih napak', kliknete na gumb 'Uveljavi posel'. Posel se bo uveljavil in zaklenil, v pregledu posla pa boste sedaj videli zeleno piko in prej omenjeno ikono za Aneks k pogodbi. Nato ravnate kot je bilo prej opisano. V primeru, da bo program zaznal napake, vas bo nanje opozoril. Šele ko boste napake popravili, boste posel lahko 'Uveljavili' in s tem končali vnos.

Kako lahko stiskam vse vnesene posle, ki jih vidim v Pregledu poslov?

Na ekranu 'Pregleda poslov' imate na vrhu tabele ikono 'Izvoz v Excel'. S klikom na to ikono se vam bodo vsi zadetki prenesli v excelovo tabelo, kjer boste lahko podatke po potrebi urejali ali samo stiskali.

Z lizingojemalcem smo zaradi neplačila prekinili lizing pogodbo. Posel je že bil vnesen v ETN in je sedaj zaklenjen za popravke. Kaj naj storimo, saj lizing pogodba ni več veljavna?

V Pregledu poslov je v vrstici, ki opisuje omenjen posel ikona 'Predčasno zaključi posel'. S klikom nanjo se vam odpre okence, kamor vnesete datum, ko ste pogodbo prekinili.

Sklenili smo najemni posel za poslovni prostor, vendar stavba ni etažno razdeljena. Ker aplikacija zahteva vnos dela stavbe, najema ne moremo vnesti. Kaj sedaj?

Vsaka stavba ima evidentiran vsaj en del stavbe. V vašem primeru boste vnesli del stavbe »1« in v rubriko 'Oddana površina' zapisali le površino, ki jo temu najemniku oddajate. V rubriki 'Oddaja se celoten del stavbe' boste izbrali NE.