Informacije

Splošna vprašanja o vpogledih v podatke

Splošna vprašanja o vpogledih v podatke

Če imam težave, kdo mi lahko pomaga?

Pomoč in informacije so dostopni tukaj.

Ali je vpogled v podatke brezplačen?

Vsi načini dostopa do podatkov so brezplačni (javni vpogled, osebni vpogled, vpogled za registrirane uporabnike), za nekatere pa potrebujete digitalno spletno potrdilo.

Kakšen je spletni naslov portala Prostor za vpogled v geodetske podatke?

Kakšen način vpogleda v podatke je možen?

Geodetska uprava omogoča naslednje načine vpogleda v geodetske podatke:

  • javni vpogled v podatke o nepremičninah,
  • vpogled v podatke o nepremičninah v lasti posamezne osebe (osebni vpogled),
  • vpogled v podatke za registrirane uporabnike,
  • javni vpogled v evidenco trga nepremičnin.

Katere vrste podatkov so dostopne preko spleta?

Preko spletnih vpogledovalnikov so dostopne naslednje vrste podatkov:

  • zemljiški kataster (površina, raba, lastništvo, …), 
  • kataster stavb (površina, višina, namembnost, …), 
  • register prostorskih enot (upravna enota, občina, naselje, ulica, pošta, naslov, …), 
  • geodetske točke (koordinate, oznaka, red, topografija, …), 
  • podatki o evidenci trga nepremičnin (cena, površina, datum, …), 
  • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ceste, komunalni vodi,...).

Omenjeni podatki so dostopni v opisni in grafični obliki.

Ali so podatki, dostopni preko vpogledovalnika, uradni?

Podatki, ki so dostopni preko spleta, so zadnji uradni podatki o nepremičninah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS. Vse spremembe na nepremičninah, ki se dogodijo zaradi uradnih postopkov (parcelacije, menjave, ipd.), so vidne v vpogledovalniku po uradnem zaključku postopkov. Podatki o lastništvu se prevzemajo s strani vrhovnega sodišča (zemljiške knjige), kar pomeni, da se lahko pojavi večji časovni zamik med končanjem uradnega postopka in objavo spremenjenega podatka v vpogledovalniku.

Časovni zamik prevzema podatkov iz zemljiške knjige je odvisen od posamezne enote zemljiške knjige in lahko znaša do več mesecev.