Skupno

O portalu

O portalu

Nahajate se na portalu www.e-prostor.gov.si, ki je namenjen različnim storitvam nad podatki geodetske službe.

Več informacij o delovanju Geodetske uprave Republike Slovenije in širše geodetske službe dobite na naslovu www.gu.gov.si.