Republika Slovenija

Spletne storitve

Geodetska uprava omogoča uporabnikom dostop do podatkov preko spletnih servisov, ki so narejeni na osnovi standardov OGC konzorcija (Open Geospatila consortium) in na osnovi specifikacij INSPIRE.

Podprti so:

 • spletni servisi za kataloške storitve (CSW), ki vrača metapodatkovne informacije o podatkih in storitvah;
 • spletni kartografski servisi (WMS in WMTS). Servis WMS vrača kartografsko oblikovan prikaz podatkov na podlagi opredeljenih stilov. Slike pripravlja dinamično, v realnem času na podlagi podanih parametrov in stilov za prikaz, servis WMTS pa vrača predpripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili, v vnaprej določenem koordinatnem sistemu ter
 • objektni spletni servisi (WFS) za vektorske in opisne podatke.

Servisi vračajo prostorske podatke v  določenem koordinatnem sistemu in projekciji. Pri European Petroleum Survey Group (EPSG) smo registrirali obstoječi D48/GK in novi D96/TM koordinatni ravninski sistem pod naslednjimi EPSG kodami:

 • Obstoječi koordinatni sistem SI-D48/GK je registriran pod EPSG kodo 3912
 • Novi koordinatni sistem SI-D96/TM je registriran pod EPSG kodo 3794

Navedene EPSG kode uporablja večina GIS orodij in sta ti dve kodi vanje že vključeni. Več o koordinatnem sistemu si lahko preberete na portalu e-Prostor

Več o OGC spletnih servisih si lahko preberete na spletu, nekaj povezav pa lahko najdete tudi tu:

 

 

Uporabnikom so na voljo določeni spletni servisi za katere se je potrebno predhodno registrirati. Spletni servisi so dostopni znotraj državnega omrežja in iz Interneta. Postopek za registracijo in pogoji uporabe spletnih servisov se razlikujejo glede na namen uporabe, dostop pa opredeljuje Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Identifikacija uporabnika je na osnovi digitalnega potrdila, pri čemer omogočamo uporabo vseh, s strani državne uprave, priznanih overoviteljev (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM). Priporočamo uporabo digitalnih potrdil za splošne nazive. Navodilo o načinu implementacije digitalnega potrdila lahko pridobite tu.

Spletni servisi, ki so na voljo registriranim uporabnikom:
V državnem omrežju:

Izven državnega omrežja:

INSPIRE spletni servisi

ELF spletni servisi

Preberite si več o postopku za registracijo in uporabo spletnih servisov za potrebe javne uprave ali o postopkih registracije in pogojih uporabe za namene ponovne uporabe informacij javnega značaja.

Neposrednim proračunskim uporabnikom so brezplačno na voljo vsi spletni servisi Geodetske uprave. Znotraj državnega omrežja (HKOM) so vsem uporabnikom prosto dostopni WMS in WMTS spletni servisi, za uporabo WFS servisov pa je potrebno izvesti predhodno registracijo in podpisati dogovor o souporabi servisov ter podatkov v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Stroške registracije opredeljuje 10. člen pravilnika, ki pravi, da je registracija za organe državne uprave in pravosodne organe brezplačna. Geodetska uprava pred pričetkom uporabe sklene z uporabnikom dogovor o souporabi storitev in podatkov. Osnutek dogovora si lahko ogledate tukaj.

Spletni servisi WFS omogočajo on-line poizvedovanje v zadnje vpisano stanje evidenc s katerimi upravlja Geodetska uprava in v določenih primerih tudi v prenos podatkov za širše območje ter prenos sprememb podatkov.

Dostop do osebnih podatkov (npr. lastniki, ki so fizične osebe) je možen le na podlagi zakonskih določil in na podlagi predhodnega mnenja informacijskega pooblaščenca.

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane na portalu e-prostor ali se obrnete na nas s svojimi poslovnimi zahtevami.

Zainteresirani subjekti lahko pridobijo dostop do spletnih servisov tudi za namene ponovne uporabe informacij javnega značaja. Predhodno je potrebno izvesti registracijo in podpisati pogodbo o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Spletni servisi WFS omogočajo on-line poizvedovanje v zadnje vpisano stanje evidenc s katerimi upravlja Geodetska uprava in v določenih primerih tudi v prenos podatkov za širše območje ter prenos sprememb podatkov.

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane na portalu e-prostor ali se obrnete na nas s svojimi poslovnimi zahtevami.

Postopek registracije:

 • pridobite spletno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga izdaja SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, POSTA-CA ali HALCOM. Priporočamo uporabo digitalnih potrdil za splošne nazive;
 • izpolnite zahtevek za registracijo za dostop do podatkov Geodetske uprave preko spletnih servisov ter ga pošljite na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana oziroma skeniranega na elektronski naslov gurs@remove-this.assist.si. Zahtevku obvezno priložite točen seznam spletnih servisov, do katerih želite dostop;
 • na podlagi zahtevka vam pošljemo račun za stroške registracije. Stroške registracije opredeljuje 10. člen pravilnika, ki pravi, da za registracijo plača uporabnik tarifo v višini 75 eurov in davek na dodano vrednost;
 • po plačilu računa, vam omogočimo testni dostop do podatkov preko spletnih servisov o čemer po elektronski pošti obvestimo kontaktno osebo;
 • sledi podpis pogodbe o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen. Osnutek pogodbe si lahko ogledate tukaj.


Za namene ponovne uporabe se plačajo podatki po ceniku ponovne uporabe geodetskih podatkov v pridobitne namene ter uporaba omrežne storitve po stroškovniku za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov iz zbirke ali delov zbirke prostorskih podatkov.


Zainteresiranim omogočamo, za namen razvoja e-storitve, tudi testiranje spletnih servisov za določeno razvojno obdobje. Več o tem si preberite tukaj.

Razvojno obdobje

Zainteresirani subjekti lahko, za namen ponovne uporabe informacij javnega značaja, pridobijo dostop do podatkov tudi preko spletnih servisov. Predhodno je potrebno izvesti registracijo in podpisati pogodbo o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/2008 in 10/2011).

Da pa bi potencialnim ponudnikom storitev omogočili seznanitev z vsebinsko-tehnološkimi možnostmi uporabe spletnih servisov Geodetske uprave, ter z namenom pospešitve informacijske družbe v RS, omogočamo zainteresiranim subjektom uporabo spletnih servisov Geodetske uprave pod naslednjimi  pogoji:

 1. Servisi so nameščeni v realnem produkcijskem okolju in odražajo dejansko zmožnost uporabe storitev v realnem času.
 2. Za uporabo servisov je potrebna identifikacija s spletnim digitalnim potrdilom in avtorizacija pravnega subjekta (v nadaljevanju partner) v varnostni shemi GURS.
 3. Vsak partner lahko pridobi za dobo 6 mesecev razvojni dostop do spletnih objektnih in kartografskih servisov GURS, za namen razvoja e-storitev (razvojno obdobje).
 4. Razvojno obdobje se lahko na zahtevo partnerja podaljša za dodatnih 6 mesecev.
 5. Pred pričetkom uporabe servisov v razvojnem obdobju pokrije partner stroške registracije v varnostni shem GURS za obdobje 12 mesecev v višini  75€ + DDV.
 6. Za čas razvojnega obdobja partner podpiše izjavo o uporabi servisov in podatkov.
 7. Po obdobju 6 mesecev, če partner ne zaprosi za podaljšanje oz. po največ 12 mesecih se razvojno obdobje avtomatsko zaključi.
 8. Razvojno obdobje se lahko predčasno zaključi tudi na zahtevo partnerja, zaradi višje sile ali zaradi zlorabe določil glede uporabe podatkov in servisov s strani partnerja.
 9. GURS  lahko v primeru  suma zlorabe  partnerju  začasno onemogoči  uporabo servisov do razjasnitve okoliščin oz. v primeru ugotovljene zlorabe odvzame dostop do servisov.
 10. V primeru, da želi partner po preteku 12 mesecev ponovno pridobiti razvojno obdobje ponovno vplača stroške registracije.
 11. V času razvojnega obdobja  partner ne sme komercialno izkoriščati dodeljenih servisov in preko servisov pridobljenih podatkov, kar partner potrdi z izjavo. Podatki in storitve bodo uporabljeni za potrebe razvoja, šolanja, testiranja ter predstavitve morebitnih  potencialnih storitev.
 12. V času razvojnega obdobja  se partner  pri objektnih servisih in prenosu podatkov omeji na, v dogovoru definirani prostorski  obseg  podatkov, ki obsega:
  a. Za podatke, ki so vezani na katastrske občine  (katastri, REN) do dve katastrski občini
  b. Za ostale podatke prostorski obseg  cca 10x10km
 13. Za kartografske servise  je prostorski obseg celotna država.
 14. Za razvojno obdobje partner ne more pridobiti servisov za dostop do osebnih podatkov.
 15. GURS bo partnerju v času razvojnega obdobja nudil pomoč glede uporabe storitev in podatkov  v duhu dobrega sodelovanja v okviru  zmožnosti lastnih razpoložljivih virov in glede tega napram partnerju  v razvojnem obdobju nima specifičnih dogovorjenih obveznosti.
 16. GURS bo  partnerju v času razvojnega obdobja  nudil obstoječo dokumentacijo in informacije kot so in ni dolžan partnerju pripravljati posebnih in specifičnih dokumentacij ter informacij.
 17. GURS in partner se strinjata, da bosta v razvojnem okolju pridobljene izkušnje, pripombe, priporočila, morebiti nastalo dokumentacijo, dobro/slabo prakso ipd... glede uporabe servisov in podatkov  prosto dostopno ponudila tudi drugim zainteresiranim partnerjem.
 18. Po zaključku razvojnega obdobja lahko partner in GUR S skleneta pogodbo  o prenosu in uporabi elektronske storitve prevzemanja geodetskih podatkov za pridobitni namen.
 19. Vsi dostopi se beležijo.
 20. Podatki se po zaključku razvojnega obdobja plačajo po ceniku ponovne uporabe geodetskih podatkov v pridobitne namene, uporaba omrežne storitve pa po stroškovniku za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov iz zbirke ali delov zbirke prostorskih podatkov.

CSW javni servis, primeri klica:

Klic getCapabilities. Servis vrne zmogljivost strežnika.
http://prostor3.gov.si/imps/srv/en/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetCapabilities

Klic metapodatkov za stavbe.
http://prostor3.gov.si/imps/srv/sl/csw?request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=csw:IsoRecord&elementSetName=full&id=5aa2b97b-2ea3-427f-a9fb-d7827c61c115
        
 
WFS javni servis, primeri klica:
Pri javnih servisih lahko uporabljamo standardne OGC parametre klica z upoštevanjem morebitnih omejitev posameznih upravljavcev vsebin oz. servisov.

Klic getCapabilities. Servis vrne zmogljivost strežnika.
http://prostor4.gov.si/ows2-pub/wfs?servis=wfs&request=getCapabilities

Klic DescribefeatureType. Servis vrne opis sheme za podatke upravnih enot.
http://prostor4.gov.si/ows2-pub/wfs?request=describeFeaturetype&typeName=gurs_pub:SI.GURS.RPE.UE

Klic getFeature. Servis vrne vse statistične regije v standardnem formatu in izvornem koordinatnem sistemu.
http://prostor4.gov.si/ows2-pub/wfs?srsName=EPSG:3912&request=GetFeature&version=2.0.0&typeName=gurs_pub:SI.GURS.RPE.SR

Klic getFeature s filtrom. Iščemo regije katerih uradno ime se začne z Gor. Servis vrne vse statistične regije, ki odgovarjajo kriteriju. Podatki so v koordinatnem sistemu D48/GK.
http://prostor4.gov.si/ows2-pub/wfs?srsName=EPSG:3912&request=GetFeature&version=2.0.0&typeName=gurs_pub:SI.GURS.RPE.SR&CQL_FILTER=gurs_pub:UIME like 'Gor%'

Klic getFature s prostorskim oknom. Servis vrne vsa naselja katerih območje preseka podani Bbox. Bbox in vrnjeni podatki so v D96/TM.
http://prostor4.gov.si/ows2-pub/wfs?service=WFS&version=2.00&request=GetFeature&typeName=gurs_pub:SI.GURS.RPE.NA&SRSName=EPSG:3794&outputFormat=GML2&bbox=544000,151500,554000,161500
 
 
WMS javni servis, primeri klica:

Klic getCapabilities. Servis vrne zmogljivost strežnika.
http://prostor4.gov.si/ows2-m-pub/wms?request=getCapabilities&VERSION=1.1.1

Klic getMaP. Servis vrne za podani Bbox sliko karte DTK50 v formatu geotiff.
http://prostor4.gov.si/ows2-m-pub/wms?SERVICE=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=raster_gurs_pub:SI.GURS.RASTRI.DTK50&CRS=EPSG:3912&WIDTH=1000&HEIGHT=800&format=image/geotiff&bbox=446500,89600,455100,100000

Klic getMap. Servis vrne izris območij statističnih regij za podani Bbox v PDF formatu.
http://prostor4.gov.si/ows2-m-pub/wms?SERVICE=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.SR&CRS=EPSG:3912&&WIDTH=650&HEIGHT=450&FORMAT=application/pdf&bbox=365000,30000,650000,200000

Klic getLegend. Servis vrne prikaz legende za izris sloja statističnih regij.
http://prostor4.gov.si/ows2-m-pub/wms?request=GetLegendGraphic&format=image/png&width=20&height=20&layer=table_gurs_pub:SI.GURS.RPE.SR

Nazaj na vrh