Republika Slovenija

Metapodatkovni sistem

Centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP) prikazuje seznam obstoječih digitalnih prostorskih podatkov v Republiki Sloveniji. 
 
Metapodatki vsebujejo informacije o vsebini, namenu, uporabnosti in kvaliteti podatkov, informacije o lastnikih, upravljalcih in distributerjih, informacije o načinu, postopku, ceni in pogojih pridobitve ter vse druge informacije, ki so potrebne za pravilno izbiro in uporabo prostorskih podatkov.

Nazaj na vrh