Republika Slovenija

Horizontalni državni koordinatni sistem (D48/GK)

Horizontalni državni koordinatni sistem z oznako D48/GK je koordinatni sistem, ki ga predstavlja astrogeodetska mreža trigonometričnih točk prvega reda.

Vzpostavljen je bil leta 1948, zato je tudi označen z oznako D48, kjer letnica predstavlja datum izračuna položajev točk astrogeodetske mreže.

Korenine tega koordinatnega sistema segajo v čas Avstro-ogrske monarhije, ko je bila v bližini Dunaja postavljena izhodiščna (fundamentalna) točka koordinatnega sistema Hermanns Kogel.

Koordinatni sistem RS D48/GK je realiziran z geodetskimi točkami. Geodetske točke so matematična osnova za meritve, geokodiranje in kartografijo.

Točke so na terenu označene in imajo koordinate določene v koordinatnem sistemu, ki ga realizirajo. Vodenje, vzdrževanje in izdajanje podatkov o geodetskih točkah poteka neposredno v centralni bazi preko komunikacijskega omrežja državnih organov.

Horizontalne geodetske točke se delijo glede na natančnost in način nastanka mreže na:

 • temeljne horizontalne geodetske točke in
 • izmeritvene horizontalne geodetske točke.

Evidenca je vzpostavljena za celo državo.
V centralni bazi se vodijo podatki za 29.900 temeljnih horizontalnih geodetskih točk, 227.000 izmeritvenih geodetskih točk.

Transformacijski parametri za transformacijo med koordinatnima sistemoma D48-D96 in D96-D48 si oglejte na naslednji strani

 • Uporabnost koordinatnega sistema
  Geodetski operativi služijo podatki pri geodetskih postopkih, posameznim resorjem občinske in državne uprave pa kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.

 • Metapodatkovni opis Državnih geodetskih točk


Programska paketa SiTra in SiTraNet omogočata transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi D48/GK in D96/TM.

 

 • Spletni program SiTraNet
  je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:
- ni dodatnih zahtev
Uporabniška navodila
- navodila za uporabo aplikacije
Uporabniška pomoč:

- e-pošta:info@remove-this.sitranet.si
 
 

 • Enouporabniški program SiTra
  aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za transformacijo
  koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:
- prošnjo za pridobitev aktivacijske kode pošljete na naslov: info@remove-this.sitranet.si
Uporabniška navodila:
- navodila za uporabo programa
Uporabniška pomoč:
- e-pošta:info@remove-this.sitranet.si

 

dr. Dušan Kogoj, dr. Bojan Stopar

Geodetska izmera

 

 

dr.Bojan Stopar, dr.Božo Koler, dr.Miran Kuhar

Osnovni geodetski sistem

Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti se v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na strani Geodetska uprava RS.

Nazaj na vrh