Republika Slovenija

Poročanje v ETN

Poročanju o najemnih in kupoprodajnih poslih v ETN je namenjena spletna aplikacija ETN, ki uporabnikom omogoča tudi elektronsko pooblaščanje drugih registriranih uporabnikov aplikacije za poročanje v njihovem imenu. Za uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA).

Navodila za registracijo v spletno aplikacijo ETN


Aplikacija ETN 

 

Za zavezance za poročanje, ki so pravne osebe zasebnega prava (gospodarska družba, društvo, zadruga, zasebni zavod, ustanova itd.), javnega prava (država, občina, javno podjetje, javni sklad, javni zavod, javna agencija, zbornica ipd.) ali samostojni podjetniki, je predpisano pošiljanje podatkov v elektronski obliki, prek aplikacije ETN.
 

Aplikacija omogoča vnos podatkov prek elektronskih obrazcev ali prek uvoza v XML formatu. Datoteke za izmenjevalni format evidence trga nepremičnin (od 1. 7. 2013 dalje):
 

Skupni datoteki za kupoprodajne (KP) in najemne (NP) posle:


Najemodajalci, ki so fizične osebe in so lastniki nepremičnin, ki jih dajejo v najem, lahko poročajo v evidenco trga nepremičnin tudi na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, po pošti ali elektronski pošti.


Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu


 
Zavezanci za poročanje o najemnih poslih so:

  • Najemodajalci, lastniki stavb in delov stavbe, ki se dajejo v najem;
  • Upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije, ki se dajejo v najem;
  • Upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb, za dele stavb v skupni lasti etažnih lastnikov, ki se dajejo v najem.

Za najemni posel, o katerem je treba poročati v ETN, šteje:

  • Oddaja stavb in delov stavb ali njihovih delov;
  • Sprememba najemnine ali trajanja najema ter predčasna prekinitev najema.

Zavezanci za poročanje o kupoprodajnih poslih so:

  • Davčna uprava RS, za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je prejela napoved za odmero davka na promet nepremičnin (DPN);
  • Prodajalci (zavezanci za DDV), za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere so pri prodaji obračunali davek na dodano vrednost (DDV).

Za kupoprodajni posel, o katerem je treba poročati v ETN, šteje:

  • Prodaja stavb, delov stavb in parcel;
  • Dajanje stavb, delov stavb in parcel v finančni najem (lizing) in sprememba izteka ali predčasna prekinitev finančnega najema;
  • Ustanovitev ali prenos stavbne pravice.

 

Poročanje v ETN za zavezance brez digitalnega potrdila

Zavezanci za poročanje v ETN (fizične ali pravne osebe), ki se ne želijo registrirati za uporabo aplikacije ETN, lahko za poročanje v njihovem imenu pooblastijo enega ali več registriranih uporabnikov aplikacije ETN. Izpolnjeno pooblastilo je treba poslati po elektronski ali navadni pošti na naslov, ki je naveden na pooblastilu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_PRAVNA OS-PRAVNA OS
Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev druge pravne osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_FIZIČNA OS-PRAVNA OS
Obrazec je namenjen fizičnim osebam, za pooblastitev pravne osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_FIZIČNA OS-FIZIČNA OS
Obrazec je namenjen fizičnim osebam, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
•    Pooblastilo za poročanje v ETN_PRAVNA OS-FIZIČNA OS
Obrazec je namenjen pravnim osebam zasebnega in javnega prava, za pooblastitev fizične osebe, ki je registrirana uporabnica aplikacije ETN, za poročanje v njihovem imenu.
 
•    Preklic pooblastila za ETN
Obrazec je namenjen pooblastiteljem, ki želijo preklicati pooblastilo za zastopanje oziroma poročanje v ETN v imenu pooblastitelja, dano registriranemu uporabniku aplikacije ETN.

Nazaj na vrh