Republika Slovenija

Nepremičnine

Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami.
Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb. 
 
Zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin se vodijo kot zbirke podatkov in se izkazujejo z identifikacijsko oznako parcele, stavbe, oziroma dela stavbe ali nepremičnine.
 
 
Nepremičninske evidence so:

 

 

Nazaj na vrh