Republika Slovenija

Spreminjanje podatkov

Evidentiranje nepremičnin poteka preko postopkov rednega vodenja in vzdrževanja treh nepremičninskih evidenc - katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin.

 

Z rednimi vpisi v kataster stavb in zemljiški kataster lastniki istočasno posredujejo tudi podatke za register nepremičnin in si obenem zagotovijo tudi podlago za vpis lastništva v zemljiški knjigi.

 

Lastniki nepremičnin lahko nove in spremenjene podatke o nepremičninah in lastništvu, posredujejo v Register nepremičnin tako, da izpolnijo vprašalnik. Izpolnjen vprašalnik lahko oddate ali pošljete na eno izmed 46-ih geodetskih pisarn.

 

Vprašalnik z navodili za izpolnjevanje je objavljen na tej spletni strani, lahko pa ga dobite tudi v vseh geodetskih pisarnah.

 

Podatke o stavbah in delih stavb, lahko lastniki nepremičnin vpišejo v Register nepremičnin tako, da izvedejo redni vpis v kataster stavb ali pa izpolnijo vprašalnik registra nepremičnin.

 
Vprašalnik sestavljajo obrazci s podatki:

 • Stavba (Stavba)
          

 • Stavba (Stavba – industrija, skladišče, hladilnica) 
             
   
 • Del stavbe (Stanovanjska raba)
        
   
 • Del stavbe (Gostinska raba)
        
   
 • Del stavbe (Trgovska in druga storitvena raba)
        
   
 • Del stavbe (Promet, izvajanje elektronskih komunikacij, industrija in skladišča)
        
   
 • Del stavbe (Druga raba)
        

 

Spreminjanje podatkov registra nepremičnin
      
Aplikacija za spreminjanje podatkov REN
Več o aplikaciji si lahko preberete tukaj.
  

spletna aplikacija omogoča lastnikom pregled ter spreminjaje podatkov o svojih nepremičninah. Predlogi sprememb, vnešeni v aplikaciji, se obdelajo enkrat dnevno, med 00.00 in 6.00 uro zjutraj. Med obdelavo predlogov sprememb je aplikacija zaprta.
 

Ob analizi podatkov registra nepremičnin smo ugotovili napako, da imajo nekatere stavbe evidentirano leto izgradnje 0 (nič). Tem stavbam smo namesto očitne napake 0 pripisali leto izgradnje 1900. Če ste lastnik take stavbe, kjer je bilo po pomoti evidentirano leto izgradnje 0 in je leto izgradnje vaše stavbe manjše ali večje od 1900, prosimo, da to sporočite na najbližjo geodetsko upravo, kjer bomo napako odpravili. Leto izgradnje večje od 1900 lahko evidentirate tudi preko spletne aplikacije spreminjanje podatkov registra nepremičnin. Pri stanovanjih se pri izračunu vrednosti nepremičnin letnice izgradnje manjše od 1920 štejejo kot letnice izgradnje 1920.

 

Vaša vprašanja pričakujemo na ren.gu(at)gov.si

Nazaj na vrh