Republika Slovenija

Digitalni model višin 5 x 5 m (DMV 5)


Izdelan je bil v letih 2011 - 2014 vzporedno s cikličnim aerosnemanjem in izdelavo ortofota. Poleg podatkov cikličnega aerosnemanja so bili za izdelavo modela uporabljeni še nekateri drugi podatki.
 

Značilnosti Digitalnega modela višin 5 x 5 m so:

 • Natančnost modela je 1 m na odprtih območjih in 3 m na zaraščenem terenu.
 • Model pokriva celotno območje Slovenije.
 • Izdaja se v gridu z ločljivostjo 5 m.

Podatki digitalnih modelov višin se izdajajo v ASCII formatu, datoteke s končnico *.XYZ. Osnovna enota izdajanja je list TTN 5. Velikost lista TTN 5 je 3.000 m × 2.250 m.    


YXZ format

Podatki se izdajajo v ASCII zapisu (y, x, H).
Primer izhodnega formata DMV0050_D48:
        443886.53  78998.57  444.3
        443891.53  78998.57  444.7
        443896.53  78998.57  445.1

Primer izhodnega formata DMV0050_D96:
        414500  37000  346.5
        414500  36995  345.7
        414500  36990  344.8

 • Uporabnost digitalnega modela višin
  Podatki so primerni za izvajanje prostorskih analiz, za uporabo pri vizualizaciji oziroma upodabljanju prostora, uporabni so za izdelavo topografskih in tematskih kart ter v druge namene.
   
 • Digitalni model višin DMV 5 je kot brezplačen podatek na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki (e-GP).
   
 •   Metapodatkovni opis Digitalnega modela višin
Nazaj na vrh