Republika Slovenija

Državna topografska karta merila 1:50.000 (DTK 50 in DTK 50V)

 • 58 listov pokriva celotno ozemlje Slovenije.
 • Prva izdelava je potekala v letih od 2000 do 2005.
 • Listi karte so na voljo v tiskani in digitalni rastrski obliki, obnovljeni pa v digitalni rastrski in vektorski obliki (tiskajo se več ne).
 • Poleg barvne rastrske slike celotne karte, so na voljo tudi posamezni vsebinski sloji.
 • V letih od 2006 do 2016 je bilo reambuliranih vseh 58 listov rastrske karte DTK 50, za katere je izdelan tudi nov podatkovni sloj z izvenokvirno vsebino karte. Z obnovo so na voljo tudi vektorski podatki po listih.

Listi karte so na voljo v rastrski obliki v TIFF formatu. Resolucija rastrskih slik je 300 dpi. Na vseh rastrskih slikah je predstavljena samo vsebina znotraj okvira lista. Vsa izvenokvirna vsebina je izpuščena zaradi možnosti sestavljanja listov. Za geolociranje rastrskih slik so priložene datoteke tfw.


Datoteka rastrske slike, ki predstavlja barvni list karte, se imenuje T50**01.tif, pri čemer je ** številka lista (01, 02, itd. do 58). Poleg barvne rastrske slike celotne karte pa so na voljo tudi vsebinski sloji, ki predstavljajo posamezno barvno vsebino karte.

 
Vsebinski sloji rastrskih slik so:

 • črna vsebina: naselja, komunikacije, imena… (NKI_CR)
 • siva vsebina: obrobe cest in skalovje (C_SI)
 • rdeča vsebina: ceste glede na vozišča, prometne površine… (C_RD)
 • rjava vsebina: relief – plastnice (RP_RJ)
 • modra vsebina: vode (H_MD)
 • zelena vsebina: vegetacija (GK_ZE)
 • vijolična vsebina: UTM mreža (UTM_VI)
 • sence reliefa (RS_SE)Vektorska zbirka podatkov DTK 50 se je začela vzpostavljati z obnovo DTK 50 v letu 2006, zato je na voljo samo za obnovljene liste kart. 
 
Vektorska zbirka podatkov DTK 50 je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Vsi objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin, ki ustrezajo objektnim razredom v objektnem katalogu. Vsaka skupina ima lahko štiri podskupine objektov, glede na osnovni gradnik (točka, linija, ploskev, napis) – glej tabelo. Vsaka podskupina objektov je zapisana kot ločena datoteka v SHP obliki za vsak list karte.
 
 

ID objektne skupineime objektne skupineosnovni gradnikime datoteke*
1000Matematični elementitočkaT50☼☼V1000t
  linijaT50☼☼V1000l
2000Naselja in objektitočkaT50☼☼V2000t
  linijaT50☼☼V2000l
  ploskevT50☼☼V2000p
  napisT50☼☼V2000n
3000KomunikacijetočkaT50☼☼V3000t
  linijaT50☼☼V3000l
  ploskevT50☼☼V3000p
  napisT50☼☼V3000n
4000RelieftočkaT50☼☼V4000t
  linijaT50☼☼V4000l
  ploskevT50☼☼V4000p
  napisT50☼☼V4000n
5000HidrografijatočkaT50☼☼V5000t
  linijaT50☼☼V5000l
  ploskevT50☼☼V5000p
6000Pokritost taltočkaT50☼☼V6000t
  linijaT50☼☼V6000l
  ploskevT50☼☼V6000p
7000Meje in ločnicetočkaT50☼☼V7000t
  linijaT50☼☼V7000l
  ploskevT50☼☼V7000p
  napisT50☼☼V7000n
8000Zemljepisna imenanapisT50☼☼V8000n
  linijski napisT50☼☼V8000m

  * Namesto ☼☼ je treba vstaviti številko lista (01 – 58)
 
 
 

Seznam listov DTK 50 z letnico izdelave/obnove

 

                          

                   Slika listov DTK 50 z letnico izdelave/obnove

  
 
Uporabnost DTK 50
DTK 50 je namenjena za prostorsko planiranje, za orientacijo na terenu, za osnovo drugim tematikam, kot vir za izdelavo drugih kart, itd.

  

Nazaj na vrh