Republika Slovenija

Podatki za Slovenijo v sklopu podatkov EGM (EuroGlobalMap)

 

EuroGlobalMap je evropska zbirka podatkov ravni merila 1 : 1 000 000. Geodetska uprava je za omenjeno zbirko pripravila podatke za območje Republike Slovenije.
Zajeti podatki so razdeljeni v šest tem in sicer: administrativne meje, hidrografija, transport, naselja, višine in zemljepisna imena.
Zbirka podatkov EGM je bila v celoti vzpostavljena v letu 2003, obnovljena pa v letu 2007.

EuroGlobalMap je evropska zbirka podatkov ravni merila 1 : 1 000 000. Geodetska uprava je za omenjeno zbirko pripravila podatke za območje Republike Slovenije.

Zajeti podatki so razdeljeni v šest tem:


- administrativne meje

Za Republiko Slovenijo je zajeta le državna meja, občine kot administrativne enote so za to merilo premajhne

- hidrografija

obalne linije morja in jezer, reke, potoki, otoki, izviri…

- transport

železnice, ceste, železniške postaje, letališča…

- naselja

naselja, zajeta kot površine ali točke, odvisno od velikosti

- višine

za Slovenijo je zajetih 10 višinskih točk

- zemljepisna imena

Zbirka podatkov EGM je bila v celoti vzpostavljena v letu 2003, obnovljena pa v letu 2007.

Nazaj na vrh