Republika Slovenija

Topografski podatki merila 1 : 5.000 (DTK 5)

  • DTK 5 je vektorska zbirka topografskih podatkov homogene natančnosti in podrobnosti, ki ustreza ravni merila 1 : 5.000
  • Podatki so vsebinsko razdeljeni v štiri objektna področja (zgradbe, promet, pokritost tal, hidrografija)
  • Zajem podatkov v DTK 5 se izvaja iz najnovejših posnetkov cikličnega aerosnemanja
  • Podatki so zajeti za 60% ozemlja Slovenije in pokrivajo območja večine naselij.

Zajem topografskih podatkov DTK 5 (zbirka topografskih podatkov homogene natančnosti, ki ustreza ravni merila 1 : 5.000) se izvaja iz stereoparov posnetkov cikličnega aerosnemanja. Vsi objekti, ki se zajamejo na novo, so zajeti tri-dimenzionalno. Lahko se uporabijo tudi drugi viri, ki so opredeljeni v kataložnih obrazcih. Tematski atributi so interpretirani iz stereoparov CAS, so privzeti iz drugih zbirk in evidenc oz. se interpretirajo iz drugih virov.

Podatki, ki se privzamejo iz drugih zbirk podatkov, se popravijo in lokacijsko uskladijo s podatki pridobljenimi s fotogrametričnim zajemom.

Najmanjša enota zajema je en list TTN.

Matematična osnova za geometrijo vseh zajetih podatkov je državna kartografska projekcija in Gauss-Krügerjev koordinatni sistem.

DTK 5 je vektorska zbirka podatkov, ki ima svoj grafični in opisni del.

Vsebinsko je razdeljena v štiri objektna področja:
- zgradbe
- promet
- pokritost tal
- hidrografija

Vsako od objektnih področij pa je nadalje razdeljeno na objektne tipe.

 

Slika trenutne pokritosti Slovenije s topografskimi podatki DTK 5:
(klikni na sliko za večji prikaz)

 


 December, 2013
 
Uporabnost zbirke topografskih podatkov merila 1 : 5.000
Podatke podatkovnega niza je mogoče uporabljati za geolociranje drugih podatkov v prostoru, kot podlago za prikaz grafičnih delov občinskih prostorskih planskih aktov in za potrebe digitalne kartografije. Možno jih je navezati na podatkovne nize različnih resorjev.

Nazaj na vrh