Republika Slovenija

GJI - arhiv obvestil • 10.4.2008
  V ZBIRNI KATASTER JE VPISAN
   
  1.000.000
   
  OBJEKT GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
   
   
   
 • 27.02.2008 
   
  KOORDINATNI SISTEM V ZBIRNEM KATASTRU GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
   
  Evidentiranje in vodenje podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture bo do uveljavitve novega koordinatnega sistema D96/TM potekalo v koordinatnem sistemu D48/GK (Gauss-Kruegerjevem – trenutno veljavnem koordinatnem sistemu). __________________________________________________________
Nazaj na vrh