Zbirke prostorskih podatkov

Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji - otvoritvena konferenca

Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji - otvoritvena konferenca

Gradiva z otvoritvene konference: 
 

UVODNI GOVOR

SLOVENIJA
Geodetska uprava RS

dr.Božena Lipej

Uvodni govor

lipej.pdf

SLOVENIJA
Geodetska uprava RS

Jurij Režek

Otvoritveni govor

Jrezek.pdf

PREZENTACIJE-PRESENTATIONS

SLOVENIJA
Geodetska uprava RS

Žarko Komadina

Dejavnosti Geodetske uprave Republike Slovenije pri vzpostavljanju evropskega koordinatnega sistema

komadina.pdf

NORVEŠKA
Norwegian Mapping and Cadastral Authority

Lars Bockmann,
Statens Kartverk

Norveške izkušnje in pogledi na koordinatni sistem

bockmann.pdf

NORVEŠKA
Norwegian Mapping and Cadastral Authority

Knut Flathen
Statens Kartverk

Dolgoročne koristi vzpostavitve novega koordinatnega sistema

kapp.pdf

SLOVENIJA
Geodetska uprava RS

mag.Blaž Mozetič

Mednarodni projekt Vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji

mozetic.zip

SLOVENIJA
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

dr.Bojan Stopar,
dr.Miran Kuhar,
dr.Božo Koler,
Marjan Jenko

Sodelovanje znanstveno raziskovalnega sektorja pri uvajanju evropskega koordinatnega sistema

stopar.pdf

SLOVENIJA
Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev

Dominik Bovha,
Andrej Bilc,
Stojan Bošnik

Prednosti novega koordinatnega sistema in satelitske tehnologije pri izvajanju geodetskih storitev ter pričakovanja geodetskih podjetij

bovha.pdf

SLOVENIJA
Geodetska uprava RS
Geodetski inštitut Slovenije

Marjana Duhovnik,
Sandi Berk

Posledice zamenjave koordinatnega sistema za prostorske podatke

duhovnik.pdf
berk.zip