Zbirke prostorskih podatkov

Horizontalni državni koordinatni sistem (D48/GK)

Horizontalni državni koordinatni sistem (D48/GK)

Horizontalni državni koordinatni sistem z oznako D48/GK je koordinatni sistem, ki ga predstavlja astrogeodetska mreža trigonometričnih točk prvega reda.

Vzpostavljen je bil leta 1948, zato je tudi označen z oznako D48, kjer letnica predstavlja datum izračuna položajev točk astrogeodetske mreže.

Korenine tega koordinatnega sistema segajo v čas Avstro-ogrske monarhije, ko je bila v bližini Dunaja postavljena izhodiščna (fundamentalna) točka koordinatnega sistema Hermanns Kogel.

Koordinatni sistem Republike Slovenije D48/GK je realiziran z geodetskimi točkami. Geodetske točke so matematična osnova za meritve, geokodiranje in kartografijo.

Točke so na terenu označene in imajo koordinate določene v koordinatnem sistemu, ki ga realizirajo. Vodenje, vzdrževanje in izdajanje podatkov o geodetskih točkah poteka neposredno v centralni bazi preko komunikacijskega omrežja državnih organov.

Horizontalne geodetske točke se delijo glede na natančnost in način nastanka mreže na:

 • temeljne horizontalne geodetske točke in
 • izmeritvene horizontalne geodetske točke.

Evidenca je vzpostavljena za celo državo.
V centralni bazi se vodijo podatki za 29.900 temeljnih horizontalnih geodetskih točk in 227.000 izmeritvenih geodetskih točk.

1. TRANSFORMACIJSKI PARMETRI PO OBMOČJIH

Transformacijski parametri za transformacijo med koordinatnima sistemoma D48-D96 in D96-D48:

 • Državni parametri:

           državno območje_TRF_SHP.zip;
           državno območje_JPG.zip;
           državno območje_TRF_DXF.zip;
           državni parametri D48-D96 z višinami;
           državni parametri D96-D48 z višinami;
           državni parametri D96-D48 redukcija višin;
           državni metapodatki z višinami;
           državni metapodatki redukcija višin
 

 • Regionalni parametri:

   a) razdelitev Slovenije na 3 transformacijska območij:
           3 regije območja TRF_SHP.zip;
           3 regije območja _JPG.zip;
           3 regije območja_TRF_DXF.zip;
           3 regije_PARAMETRI_D48-D96 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           3 regije mepodatki z višinami;
           3 regije mepodatki redukcija višin
 
  b) razdelitev Slovenije na 7 transformacijskih območij:
           7 regij območja TRF_SHP.zip;
           7 regij območja _JPG.zip;
           7 regij območja_TRF_DXF.zip;
           7 regij PARAMETRI_D48-D96 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           7 regij metapodatki z višinami;
           7 regij metapodatki redukcija višin
 
  c) razdelitev Slovenije na 24 transformacijskih območij:
           24 regionalni METAPODATKI.zip;
           24 regionalni TRF DXF.zip;
           24 regionalni TRF SHP.zip;
           24 regij PARAMETRI_D48-D96;
           24 regij PARAMETRI D96-D48.
 
Transformacijski parametri 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije za 7 regij, 3 pokrajine in celotno državno ozemlje, in sicer brez upoštevanja višin veznih točk, dajo boljše rezultate za transformacijo samo horizontalnega položaja (odstopanja na veznih točkah so bistveno manjša, saj slabe višine točk kvarijo kakovost transformacije), niso pa seveda ti parametri primerni za transformacije višin – v tem primeru je treba višine točk obravnavati posebej (npr. uporaba absolutnega modela geoida).


2. ETRS TOČKE

Seznam vseh ETRS točk vsebuje vse točke, na katerih so bile izvedene GNSS meritve.

Seznam ETRS točk, primernih za transformacijo, pa vsebuje kakovostno določene točke v obeh koordinatnih sistemih. Te točke so primerne za določitev lokalnih transformacijskih parametrov.

 

Seznam vseh ETRS točkETRStocke.txtETRStocke.xls
Seznam ETRS točk primernih za transformacijoETRSza trans.txtETRSza trans.xls

 
 
3. VIRTUALNE VEZNE TOČKE ZA TRANSFORMACIJO
 

Virtualne vezne točke nadomeščajo dejansko izmerjene t.i. ETRS točke. Njihov izbor je podrejen optimalni geometriji oziroma pravilni trikotniški mreži točk. Vsaka virtualna vezna točka je dobljena z upoštevanjem ETRS točk v neposredni okolici s povprečenjem upoštevaje ustrezne določene uteži, ki poskrbijo za eliminacijo neenakomerne gostote ETRS točk in različne oddaljenosti ETRS točk od virtualnih veznih točk. Niz virtualnih veznih točk ne vsebuje pravih na terenu stabiliziranih točk ampak namišljene točke z vnaprej določeno optimalno razporeditvijo. Več o tem
   

Mreža virtualnih veznih točk (različica 3.0)virtualne.txtvirtualne.xls
 • Uporabnost koordinatnega sistema
  Geodetski operativi služijo podatki pri geodetskih postopkih, posameznim resorjem občinske in državne uprave pa kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.
   
 • Metapodatkovni opis Državnih geodetskih točk

Programska paketa SiTra in SiTraNet omogočata transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi D48/GK in D96/TM.


Spletni program SiTraNet
je brezplačna spletna storitev, ki omogoča transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

 • ni dodatnih zahtev

Uporabniška navodila

Uporabniška pomoč:


Enouporabniški program SiTra
aplikacija je namenjena geodetskim podjetjem za transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi ETRS89 (D96/TM) in D48/GK.

Zahteve za dostop do aplikacije:

Uporabniška navodila:

Uporabniška pomoč:

dr. Dušan Kogoj, dr. Bojan Stopar

Geodetska izmera

dr.Bojan Stopar, dr.Božo Koler, dr.Miran Kuhar

Osnovni geodetski sistem

Zakonodaja s področja geodetske dejavnosti se v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja nahaja na strani Geodetska uprava RS.