Zbirke prostorskih podatkov

Transformacija v novi koordinatni sistem