Zbirke prostorskih podatkov

Dodatna gradiva

Dodatna gradiva

V dodatnih gradivih je pregled izbrane literature, ki je dostopna preko spleta. Prispevki so avtorski in ne predstavljajo nujno stališč Geodetske uprave RS.