Zbirke prostorskih podatkov

Vertikalna sestavina

Vertikalna sestavina

Vertikalno sestavino državnega prostorskega koordinatnega sistema sestavljata višinski del (sistem) in gravimetrični del (sistem); v praksi so to nivelmanska mreža, gravimetrična mreža in višinska referenčna ploskev – (kvazi)geoid.