Zbirke prostorskih podatkov

Označevanje stanovanj in poslovnih prostorov

Označevanje stanovanj in poslovnih prostorov

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/2006) določa označevanje stanovanj in poslovnih prostorov.

Brezplačne nalepke je mogoče naročiti na geodetski upravi: