Zbirke prostorskih podatkov

Vprašalnik, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb, in navodila za izpolnjevanje

Vprašalnik, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb, in navodila za izpolnjevanje