Zbirke prostorskih podatkov

Vprašalnik, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb, in navodila za izpolnjevanje

Vprašalnik, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb, in navodila za izpolnjevanje

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin objavljamo Navodila za izpolnjevanje obrazcev vprašalnika, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

Obrazci vprašalnika: