Zbirke prostorskih podatkov

Državna topografska karta merila 1 : 25.000 (DTK 25)

Državna topografska karta merila 1 : 25.000 (DTK 25)

 • Izdelava vseh 198 listov, ki pokrivajo ozemlje naše države, je bila zaključena v letu 1999.
 • Posamezen list DTK 25 je bil po posameznih vsebinskih slojih tudi skeniran. Vsebinski sloji so:
  • naselja, prometna mreža in zemljepisna imena,
  • plastnice in druge reliefne značilnosti,
  • hidrografska mreža z imeni, vodni objekti, ledeniki in
  • gozdovi ter znaki za druge vrste vegetacije.
 • Vsi skenogrami so črnobeli.

DTK 25 je v danih pogojih tiskana karta, ki pokriva ozemlje celotne države, v največjem možnem merilu in jo je hkrati možno vzdrževati v realnem roku. Geodetska uprava Republike Slovenije je izdala knjižico, v kateri je topografski ključ s pojasnili za uporabo in "Pravilnik o uporabi Gauss-Kruegerjeve projekcije pri izdelavi DTK 25 in razdelitev na liste". Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu št. 36 z dne 14.05.1998.

Ko je bil posamezen list DTK 25 izdelan, je bil po posameznih vsebinskih slojih tudi skeniran.

Vsebinski sloji so:

 • naselja, prometna mreža, zemljepisna imena (NPI),
 • plastnice in druge reliefne značilnosti (RP),
 • hidrografska mreža z imeni, vodni objekti, ledeniki (H),
 • gozdovi in znaki za druge vrste vegetacije (G).

Vsebina sloja je enaka vsebini reprodukcijskega originala karte.

Skenirana je samo vsebina znotraj okvirja lista, izvenokvirna vsebina je, zaradi možnosti sestavljanja listov, izpuščena. Vsi skenogrami so postavljeni v Gauss-Kruegerjev koordinatni sistem. Koordinate levih zgornjih kotov listov so zapisane v datoteki imelista.tfw.

Format zapisa skenogramov je TIFF v 256 sivinah, resolucija je 300 dpi.

 

Uporabnost DTK 25
Skenogrami so digitalne slike reprodukcijskih originalov in so geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, zato lahko služijo v različnih prostorskih podatkovnih bazah kot podlaga in za orientacijo v prostoru. Ni pa jih mogoče uporabljati pri statističnih analizah prostorskih podatkov.