Zbirke prostorskih podatkov

Temeljni topografski načrti merila 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10)

Temeljni topografski načrti merila 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10)

  • V merilu  1 : 5.000 (TTN 5) so izdelani načrti, ki pokrivajo intenzivna kmetijska in poseljena območja – 2.543 listov.
  • V merilu 1 : 10.000 (TTN 10) izdelani načrti pokrivajo ostala območja – 258 listov.
  • Temeljni topografski načrti so izdelani enotno za celotno območje Slovenije.
  • Rastrske podatke je možno pridobiti v obliki črnobelih skenogramov ločeno po slojih ali kot združen prikaz.
  • Posamezni sloji so: naselja s prometno mrežo, zemljepisna imena, relief – plastnice in hidrografija.
  • Temeljni topografski načrti se zaradi velikih stroškov vzdrževanja vsebine, danes več ne vzdržujejo.

Med letoma 1993 in 1995 so bili vsi temeljni topografski načrti poskenirani, pozneje pa se je izvajalo skeniranje ob vsakem vzdrževanju posameznega lista. Listi TTN se zaradi prevelikih stroškov ne vzdržujejo več.

                
TEMELJNI TOPOGRAFSKI NAČRTI       TEMELJNI TOPOGRAFSKI NAČRTI
        meril 1 : 10.000                                       meril 1 : 5.000

Rastrski podatki načrtov so zajeti iz ločenih vsebinskih slojev:

  • naselja s prometno mrežo (NP);
  • zemljepisna imena (I);
  • relief – plastnice (RP);
  • hidrografska mreža z imeni, vodni objekti (H).

Vsebina sloja je enaka vsebini založniškega originala načrta.

Skenirana je samo vsebina znotraj okvirja lista, izvenokvirna vsebina je, zaradi možnosti sestavljanja listov, izpuščena.

Vsi skenogrami so postavljeni v Gauss-Kruegerjev koordinatni sistem. Koordinate levih zgornjih kotov listov so zapisane v datoteki imelista.TFW.

Format zapisa skenogramov je TIFF v 256 sivinah, resolucija je 300 dpi.
 

Uporabnost topografskih načrtov

Skenogrami so digitalne slike reprodukcijskih originalov in so geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, zato lahko služijo v različnih prostorskih podatkovnih bazah kot podlaga in za orientacijo v prostoru. Ni pa jih mogoče uporabljati pri statističnih analizah prostorskih podatkov.