Zbirke prostorskih podatkov

Topografski podatki merila 1 : 25.000 (GKB 25)

Topografski podatki merila 1 : 25.000 (GKB 25)

  • Baza je bila vzpostavljena v letih od 1994 do 1996.
  • Osnovni vir za zajem so bili skenogrami državne topografske karte v merilu 1 : 25.000.
  • Poleg lokacije ima posamezen objekt baze podane tudi osnovne opisne podatke (atribute).
  • V GKB 25 so zajete štiri skupine objektov in sicer: ceste, vode, plastnice in železnice.

Geodetska uprava Republike Slovenije je v letu 1994 začela vzpostavljati bazo topografskih podatkov za raven merila 1 : 25.000. Osnovni vir za zajem so bili skenogrami reprodukcijskih originalov državne topografske karte v merilu 1 : 25.000. Vsebina posameznega skenograma je digitalizirana in zapisana v vektorski obliki. Vsakemu objektu v bazi so dodani tudi osnovni atributi objekta.
Ker so podatki zajeti iz državnih topografskih kart, so nekateri elementi že delno generalizirani. Baza je oblikovana tako, da se lahko preko identifikatorjev posameznih objektov, ki so zajeti v bazi, povezuje z drugimi bazami podatkov. V celoti je bila baza vzpostavljena v letu 1996.

Zajete so štiri skupine objektov in sicer:

  • Ceste

Sloj cest vsebuje osi cest, ki so prikazani na viru. Osi cestnih odsekov imajo linijsko strukturo podatkov

  • Vode

Sloj vode vsebuje linijske (osi vodotokov), točkovne (izvire, slapove, jezove itd) in poligonske objekte (jezera, mlake itd).

  • Plastnice

Sloj plastnic vsebuje plastnice, ki so prikazane na viru. Podatek o nadmorski višini posamezne plastnice je zajet kot atributni podatek.

  • Železnice

Sloj železnic vsebuje linijske (osi železnic), točkovne (postajne objekte) in poligonske objekte (območje železniške postaje).

Vsak objekt vsebuje poleg splošnih opisov (vir podatkov, upravljavec podatkov, datum zajema, datum zadnjega popravka itd) še posebne opise, ki so določeni v standardih za zajem podatkov. Baza je namenjena širšemu krogu uporabnikov kot osnovna geoinformacijska infrastruktura, ki jo lahko uporabnik nadgradi po svojih potrebah in zahteve.

Uporabnost topografskih podatkov merila 1 : 25.000

Podatke podatkovnega niza je mogoče uporabljati za potrebe digitalne kartografije, hkrati pa jih je mogoče navezati tudi na upravljalske podatkovne nize.