Zbirke prostorskih podatkov

Seznam datotek izmenjevalnih formatov GML

Seznam datotek izmenjevalnih formatov GML

Seznam datotek validacijskih shem gml izmenjevalnega formata za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture: