Zbirke prostorskih podatkov

Seznam datotek izmenjevalnih formatov XML

Seznam datotek izmenjevalnih formatov XML

Seznam datotek validacijskih shem xml izmenjevalnega formata za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture: