Zbirke prostorskih podatkov

I. konferenca - 20.11.2007