Zbirke prostorskih podatkov

II. konferenca - 13.10.2009

II. konferenca - 13.10.2009

Gradivo II. konference - EVIDENTIRANJE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI: