Skupno

Aktualno - arhiv

Aktualno - arhiv

V sklopu aplikacije EGP za prenos brezplačnih podatkov je objavljena povezava na spletni servis (WMTS) državnega topografskega modela (DTM). Servis je na voljo v koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM.

Spletni servis WMTS (Web Map Tile Servis) omogoča vpogled v topografske podatke merila 1 : 5000 v...

Preberite več

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Najemodajalci fizične osebe so dolžni geodetski upravi sporočiti le še...

Preberite več

Pri izvozu podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih iz Evidence trga nepremičnin (ETN) se predvidoma 15. 2. 2018 prične uporabljati nova struktura podatkov po specifikaciji v spodnji priponki.

Opis_strukture_ETN4_V7

Preberite več

Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin. Indekse vrednosti nepremičnin določi Vlada Republike Slovenije, ko se indeksi vrednosti spremenijo za več kot 10 % od določitve modelov vrednotenja nepremičnin oziroma zadnje...

Preberite več

Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17),  evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.


Potek državne meje Republike Slovenije in območje stika...

Preberite več

V letošnjem letu se v Sloveniji nadaljuje trend rasti števila sklenjenih poslov in prometa z nepremičninami. Rekordno število kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta potrjuje, da se slovenski nepremičninski trg ponovno nahaja v fazi rasti.

Preberite več

Obvestilo za javnost
 
Odprava dostopnih težav do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA - Navodilo

Nameščanje korenskih potrdil izdajateljev SIGOV-CA in SIGEN-CA G2 v sistemsko shrambo Windows - Navodilo

Preberite več

Na slovenskem nepremičninskem trgu se je v letu 2016 nadaljevala rast prometa, ki se je začela z intenzivno oživitvijo trga leta 2014. Potem ko so cene stanovanjskih nepremičnin v letu 2015 dosegle dno, so se lani zvišale toliko, da lahko govorimo o obratu cen na slovenskem stanovanjskem trgu....

Preberite več

v kolikor se vam, pri dostopu do aplikacij, nameščenih na prostor3, v brskalniku pojavi opozorilo, da varnostnega potrdila tega spletnega mesta ni izdal zaupanja vreden urad za izdajo potrdil,
je potrebno v brskalnik vključiti korensko potrdilo izdajatelja SIGOV-CA. To potrdilo namreč ni že vnaprej...

Preberite več

Uporabnike obveščamo, da je bila v strukturi izdanih opisnih podatkov Zemljiškega katastra izvedena sprememba v datoteki VK1_N.DAT, in sicer: zadnje polje "tekst naslova v obliki:  naselje, naslov; poštna številka in naziv pošte" se je podaljšal iz dolžine 80 znakov na 188 znakov. Nova struktura je...

Preberite več
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava