Skupno

Aktualno - arhiv

Aktualno - arhiv

Iz prejetih poročanj po posameznih lokacijah Geodetske uprave RS je razbrati, da se v večini pričakuje oddaja elaboratov po starem sistemu KATASTRA STAVB in REGISTRA NEPREMIČNIN še danes in celo po pošti preko praznikov. 

Zato 3.4. 2018 ne moremo uvesti novo verzijo KATASTRA STAVB in REGISTRA...

Preberite več

Geodetska uprava RS bo, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin, predvidoma s 3.4.2018 izvedla naslednje...

Preberite več

Uporabnike aplikacije za sprejem elaboratov  ODE obveščamo, da aplikacija normalno deluje.

12. februar 2018
Ugotovili smo, da aplikacija za sprejem digitalnih elaboratov – ODE ne deluje pravilno. Datoteke se ne shranijo na strežnike geodetske uprave.
Napako odpravljamo (predvidoma v nekaj dneh). Ko...

Preberite več

V sklopu aplikacije EGP za prenos brezplačnih podatkov je omogočen prevzem podatkov katastra stavb (KS), zemljiškega katastra (ZK) in registra nepremičnin (REN).
Pri podatkih KS je možen prevzem grafičnih podatkov o stavbah in opisnih podatkov o stavbah z vključenimi podatki o upravljavcih.
Pri...

Preberite več

V sklopu aplikacije EGP za prenos brezplačnih podatkov je objavljena povezava na spletni servis (WMTS) državnega topografskega modela (DTM). Servis je na voljo v koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM.

Spletni servis WMTS (Web Map Tile Servis) omogoča vpogled v topografske podatke merila 1 : 5000 v...

Preberite več

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Najemodajalci fizične osebe so dolžni geodetski upravi sporočiti le še...

Preberite več

Pri izvozu podatkov o kupoprodajnih in najemnih poslih iz Evidence trga nepremičnin (ETN) se predvidoma 15. 2. 2018 prične uporabljati nova struktura podatkov po specifikaciji v spodnji priponki.

Opis_strukture_ETN4_V7

Preberite več

Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin. Indekse vrednosti nepremičnin določi Vlada Republike Slovenije, ko se indeksi vrednosti spremenijo za več kot 10 % od določitve modelov vrednotenja nepremičnin oziroma zadnje...

Preberite več

Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17),  evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.


Potek državne meje Republike Slovenije in območje stika...

Preberite več

V letošnjem letu se v Sloveniji nadaljuje trend rasti števila sklenjenih poslov in prometa z nepremičninami. Rekordno število kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta potrjuje, da se slovenski nepremičninski trg ponovno nahaja v fazi rasti.

Preberite več
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava