Skupno

Aktualno

Aktualno

Javni spletni servis (WMTS) državnega topografskega modela (DTM)

V sklopu aplikacije EGP za prenos brezplačnih podatkov je objavljena povezava na spletni servis (WMTS) državnega topografskega modela (DTM). Servis je na voljo v koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM.

Spletni servis WMTS (Web Map Tile Servis) omogoča vpogled v topografske podatke merila 1 : 5000 v rastrski obliki, prikazuje pa tudi podatke državne meje. Kartografski prikaz ustreza kartografskemu ključu DTK 5. Podatke servisa je možno uporabljati z ustrezno programsko opremo (npr. ArcGIS, QGis, TatukGIS).

Na istem strežniku so na voljo tudi drugi spletni servisi, ki omogočajo uporabo digitalnih topografskih kart v manjših merilih.

Vsebina DTM:
Topografska baza je po strukturi objektno orientirana in skladna s predpisi po INSPIRE. Podatki DTM so razvrščeni v objektna področja: stavbe (stavba, druga zgradba in naprava), prometna omrežja (cesta, železnica in žičnica), komunalne in javne storitve (elektrovod), pokritost tal, raba tal (površina v posebni rabi), hidrografija (tekoča voda, stoječa voda, grajeni vodni objekt, naravni vodni objekt, mokrotna površina, prodišče in morje), zemljepisna imena (napis). Objektna področja so razdeljena na objektne tipe, ki so lahko točkovni, linijski ali poligonski (T, L, P).
Podatki DTM so se zajemali v različnih letih, od 2002-2016. V časovnem smislu so neusklajeni. V celotnem obdobju zajema se je nekoliko spreminjala tudi vsebina zajema. Predvsem se je leta 2005 opustil zajem vegetacije in elektrovodov. Podatki hidrografije so bili vsi zajeti v letih 2015/2016.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava