Skupno

Aktualno

Aktualno

Nov cenik za ponovno uporabo geodetskih podatkov

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/2015) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016) objavljamo novo Ceno ponovne uporabe geodetskih podatkov v pridobitne namene št. 35391-2/2016-1 z dne 5. 5. 2016, ki se začne uporabljati 8. 5. 2016

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava