Skupno

Aktualno

Aktualno

Nove verzije aplikacij in spletnih servisov

Nameščene so nove verzije aplikacij (Javni vpogled v podatke o nepremičninah in Vpogledovalnik za registrirane uporabnike - PREG) ter spletnih servisov Geodetske uprave, ki vsebuje naslednje spremembe zaradi sprememb v vodenju podatkov na področju evidentiranja dejanske rabe zemljišč, katastra stavb in registra nepremičnin:

Zemljiški kataster:
- dostopen je nov skupni sloj dejanske rabe zemljišč, ki je sestavljen iz podatkov, ki jih Geodetski upravi RS posredujejo upravljavci posameznih matičnih evidenc dejanskih rab;
- pripisan je delež površine dejanske rabe na parcelo, kot rezultat grafičnega preseka skupnega sloja dejanske rabe zemljišč in ZKN/ZPS.

Kataster stavb:
- v skladu s Pravilnikom o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19 in 46/19) so dostopne nove dejanske rabe delov stavb.

Register nepremičnin:
- izbrisani so podatki, ki so opredeljeni v 6. členu Uredbe o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS, št. 37/18 in 46/19) kot so dejanska raba stavbe, klima, kopalnica, število parkirnih mest,... ter podatki o posplošeni vrednosti nepremičnin;
- dostopne so nove dejanske rabe delov stavb ter 
- nove dejanske rabe parcel;
- podatki o namenski rabi zemljišč so brez podatkov o zemljiščih za gradnjo.

Vsi podatki se ponovno dnevno osvežujejo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava