Skupno

Aktualno

Aktualno

Objavljeno je poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2018

Lani je bilo na slovenskem najemnem trgu zaznati občuten upad števila novo sklenjenih najemnih pogodb in aneksov zaradi podaljšanja najemnega razmerja ali spremembe najemnine tako za pisarniške prostore kot za trgovske, storitvene in gostinske lokale. Zaradi  splošne oživitve in razmeroma velike dejavnosti najemnega trga v letih 2013 do 2015 ter pomanjkanja novogradenj v Ljubljani in drugih večjih mestih je bilo nadaljnje zmanjševanje  dejavnosti najemnega trga  poslovnih nepremičnin pričakovano.

Najemnine poslovnih nepremičnin na ravni države so lani v primerjavi z letom 2017 praktično stagnirale. Najemnine pisarn v Ljubljani in predvsem Mariboru so lani sicer zrasle, vendar so v povprečju ostale na približno enaki ravni zaradi občutnega padca najemnin v ostalih delih Slovenije. Najemnine pisarn v Ljubljani in Mariboru so zrasle na račun najemnin za sodobnejše pisarne z zagotovljenimi parkirnimi mesti, v novejših in sodobnejših poslovnih stavbah na dobrih lokacijah, po katerih je razmeroma veliko povpraševanje, njihova ponudba pa je zaradi pomanjkanja novogradenj omejena. Za razliko od najemnin pisarn so najemnine lokalov ostale v primerjavi z letom 2017 bolj ali manj nespremenjene na vseh območjih države.

Poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2018

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava