Skupno

Aktualno

Aktualno

Pripis katastrskega dohodka za leto 2017

Spoštovani uporabniki,
 
dne 12.07.2016 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/2016), ki je začel veljati 08.10.2016

Na podlagi ZUKD-2 je Vlada 13.10.2016 izdala Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017-2019 (Uradni list RS, št. 64/2016), ki določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019.

Geodetska uprava Republike Slovenije je na osnovi sprejetega zakona, predloga uredbe in v skladu z dogovorom z Ministrstvom za finance, izvedla pripis katastrskega dohodka kmetijskim in gozdnim zemljiščem v zemljiškem katastru za leto 2017.

Lastniki nepremičnin lahko vpogledajo v pripisane vrednosti katastrskega dohodka za leto 2017 za parcele, ki so v njihovi lasti in so po dejanski rabi kmetijska in gozdna zemljišča na portalu Prostor z uporabo aplikacije  Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah. Za dostop v osebni vpogled je potrebno digitalno spletno  potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POSTAR-CA, AC-NLB  ali HALCOM).

Pripisane vrednosti katastrskega dohodka lahko pridobijo za parcele v njihovi lasti tudi osebno na vseh Upravnih enotah in Območnih geodetskih upravah in geodetskih pisarnah preko »Seznama parcel v lasti lastnika«.

V Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah ter na potrdilih iz zbirk geodetskih podatkov je izpisan katastrski dohodek za tekoče leto.

Pripisana vrednost katastrskega dohodka je informativna. V primeru spremembe vsebine predloga uredbe, bo ustrezno spremenjena tudi  pripisana vrednost katastrskega dohodka. 

Na portalu Prostor je objavljena podrobnejša metodologija pripisa katastrskega dohodka za leto 2017

S spoštovanjem,

Geodetska uprava RS

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava