Skupno

Aktualno

Aktualno

Sprememba šifrantov katastra stavb in registra nepremičnin ter podatka »dvigalo« v registru nepremičnin

Geodetska uprava RS bo, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin, predvidoma s 3.4.2018 izvedla naslednje spremembe:

Kataster stavb
•    Dopolnjen, popravljen in spremenjen bo šifrant dejanske rabe delov stavb.
•    Nov oz. spremenjen bo šifrant prostorov v delu stavbe po namenu uporabe.

Register nepremičnin
•    Dopolnjen, popravljen in spremenjen bo šifrant dejanske rabe delov stavb.
•    Nov oz. spremenjen bo šifrant prostorov v delu stavbe po namenu uporabe.
•    Spremenjen bo šifrant tip stavbe.
•    Podatek o dvigalu se iz stavbe prenese na del stavbe.

Zaradi zgoraj naštetih sprememb, se spreminja obstoječa struktura podatkov REN. Ker pa se spreminja tudi vsebina nekaterih obstoječih šifer ali šifrantov in bodo posledično prešifrirani tudi podatki, je nujno, da si tako šifrante kot podatke KS in REN, v kolikor jih hranite pri sebi, po 3. 4. 2018 v celoti osvežite. Predvsem šifrant prostorov delov stavb se vsebinsko spreminja v celoti (npr. šifra 8 v starem šifrantu ne pomeni enako kot šifra 8 v novem), zato je nujno, da prevzamete celoten nov šifrant in podatke in ne samo njihove vrednosti.

Šifrante in podatke si lahko osvežite preko prosto dostopne storitve za prevzem podatkov na naslovu https://egp.gu.gov.si/egp/.

KS – opis strukture podatkov po 3. 4. 2018
REN – opis strukture podatkov po 3. 4. 2018
Šifrant KS, REN po 3. 4. 2018

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava